Skip to main content

Region Skånes ansvar blir permanent

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:59 CET

Malmö 2009 12 02

Försöksverksamheten med den regionala ansvarsfördelningen ska bli permanent. Det föreslår Finansdepartementet i ett lagförslag som förväntas träda i kraft den 1 januari 2011.

Region Skåne har sedan försöksverksamheten drog igång vid slutet av 1990-talet själv styrt över frågor som rör den regionala infrastrukturen och utvecklingen i länet, arbetsuppgifter som i och med detta lagförslag kommer att bestå. Det innebär att Region Skåne även i fortsättningen kommer att ta ansvar för frågor som rör kollektivtrafiken, näringslivet, kulturen och andra regionala utvecklingsfrågor.

– Vi välkomnar det här förslaget eftersom detta är vad vi har arbetat för hela tiden, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande (S).

– Härmed har man från statligt håll tagit ett viktigt beslut som innebär att den regionala självstyrelsen kan stärkas och ges realistiska förutsättningar.  

 

Kontaktpersoner

 

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06 eller 0708-36 40 16