Skip to main content

​Region Skånes nedskärningar drabbar kulturlivet i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 16:05 CEST

Färre produktioner, försämrade arbetsvillkor och kulturaktörer som lämnar Malmö. Nedskärningarna inom Region Skånes kulturnämnd får konsekvenser för kulturlivet i Malmö och för Malmöborna. Det visar den analys som Malmö stads kulturförvaltning har gjort och som kulturnämnden behandlade på onsdagen.

Regionfullmäktige i Skåne har beslutat att skära ner på anslagen till den regionala kulturnämnden med 17,8 miljoner kronor under 2019. Det betyder att såväl kulturinstitutioner som det fria kulturlivet får mindre pengar till sina verksamheter. För många kulturaktörer betyder beslutet att en stor del av deras grundläggande finansiering försvinner, vilket påverkar möjligheten och utrymmet för konstnärliga produktioner och skapande. I konsekvensanalysen vittnar flera av dem om att man redan har tvingats göra besparingar och skära ner på sina verksamheter.

Region Skånes beslut har inneburit att bidragen från Statens kulturråd har minskat, vilket gör situationen ännu mer ansträngd för aktörer vars ekonomiska marginaler redan är små. Många uttrycker en oro inför framtiden och är rädda för att man på sikt måste lämna Malmö och regionen för att överleva.

För Malmöborna betyder det här att kulturutbudet krymper, och att det riskerar att fortsätta krympa. Inte bara blir kulturaktörerna färre, utbudet blir också mindre hos de kulturaktörer som finns kvar och deras möjligheter att utvecklas minskar. Det blir också svårt för dem att rekrytera professionella kulturarbetare.

Malmö är motorn i kulturlivet i Skåne, men utan tillräckligt stöd försvagas den rollen, liksom stadens attraktivitet för kulturutövare, Malmöbor, publik och besökare.

– Det oroar mig att en av tre parter nu backar från den modell vi har där staten, regionen och kommunen tar ett gemensamt ansvar för kulturlivet. Därmed bryts en viktig överenskommelse för kulturlivets fortsatta utveckling och, i längden, dess överlevnad. Jag kommer inte att sitta och titta på utan göra allt i min makt för att förhindra en utveckling som den i konsekvensanalysen, säger Frida Trollmyr (S), kommunalråd och kulturnämndens ordförande.

– Det är jättetråkigt att Region Skåne ser kulturbesparingar som en nödvändighet. Jag hoppas att regionen fångar upp vår oro och beslutar annorlunda i nästa budget. Det är självklart att besparingarna märks av för alla de som tar del av och verkar för stadens annars rika kulturutbud, säger Amanda Onsberg Brumark (L), kulturnämndens vice ordförande.


Kontaktpersoner

Frida Trollmyr, 0708- 31 93 04

Amanda Onsberg Brumark, 0700-75 50 37

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

(Ärende 5)