Skip to main content

Rekordmånga barn väntar på familjehem

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2016 09:35 CET

Många Malmöbor har visat intresse för att bli familjehem. Trots det står runt 100 barn i kö till en placering.

Sedan i höstas har intresset för att bli familjehem ökat kraftigt. Ändå har behovet av familjehemsplaceringar inte kunnat tillgodoses.

– Engagemanget har det inte varit något fel på. Problemet är att som familjehem måste man ha plats inte bara i sitt hjärta, utan även i sitt hem och tidsmässigt. Många av dem som anmält intresse har inte riktigt nått upp till dessa krav, säger Ann-Christine Rosenlund, samordnare för familjehemsplaceringar i Malmö stad.

Idag väntar runt 100 flickor och pojkar i varierande åldrar på att bli placerade i ett familjehem. Många av dem är ensamkommande barn i yngre tonåren. Andra barn kan inte bo med sina föräldrar på grund av psykisk sjukdom eller missbruk.

Malmö stad söker nu efter familjehem som kan ta emot ett barn under en kortare eller längre period. Någon särskilt kravprofil finns inte. Det viktigaste är den personliga lämpligheten, och att man passar bra ihop med det barn som ska placeras.

– Det är svårt att säga vad det ideala familjehemmet är. En sak man kan tänka på är att man ska kunna vara barnets ställföreträdande förälder. Då är det bra om man har lite livserfarenhet och helst inte är alltför ung, säger Ann-Christine Rosenlund.

Läs mer och anmäl intresse här: malmo.se/familjehem

För mer information: Ann-Christine Rosenlund, samordnare för familjehem, 040-34 93 30
Utsänt av: Lotta Narvehed, kommunikatör, 0708-71 06 76