Skip to main content

​Rektor och medarbetare avslutar sina anställningar

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 13:45 CET

Den rektor och de två lärare som misstänks för ekonomiska oegentligheter vid ett flertal tillfällen i samband med inköp för kommunala medel på en skola i Malmö, har efter varsel om avsked från Malmö stad nu valt att själva säga upp sig. De tre har varit avstängda utan lön från sina arbeten sedan den 8 november efter att grundskoleförvaltningens och skolans eget kontrollsystem upptäckte oegentligheterna.

- Att varsla om avsked var ett beslut vi tog eftersom vår interna utredning har visat att det rör sig om så pass allvarliga oegentligheter att vi inte kunde se någon annan lösning än att avskeda medarbetarna. Att samtliga nu istället väljer att säga upp sig och att vi accepterat uppsägningarna gör att vi snabbare kan göra ett avslut, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör.

- Jag vill poängtera att samtliga tre har varit avstängda utan lön under hela tiden och att uppsägningarna beviljats med omedelbar verkan. Inga av medarbetarna har heller fått några ekonomiska ersättningar och vi har inte heller ingått några andra uppgörelser med dem, säger Anders Malmquist.

Polisutredning pågår fortfarande men den utredningen är separerad från grundskoleförvaltningens arbetsrättsliga åtgärder.

För mer information kontakta:

Anders Malmquist, grundskoledirektör: 0708-54 02 08
anders.malmquist@malmo.se

Jenny Cederbom, pressansvarig kommunikatör: 0708-80 94 51
jenny.cederbom@malmo.se