Skip to main content

Restauranger mister alkoholtillstånd

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 09:05 CEST

I måndags den 18 oktober återkallades två serveringstillstånd i Södra Innerstaden. Grunden för återkallelserna är att tillståndshavaren har sålt illegal alkohol i sin verksamhet, dvs. alkohol som inte köpts av svensk partihandlare eller av svenskt detaljhandelsbolag. Sammanlagt har nu tre restauranger i Malmö mist sina serveringstillstånd som ett resultat av det så kallade ISAK-projekt et.

Fler utredningar pågår

Tillsynsbesöken, inom ramen för ISAK-projektet, har hittills resulterat i att tre serveringstillstånd återkallats. I ytterligare ett fall har utredning om återkallelse av serveringstillstånd skrivits fram och sex utredningar pågår fortfarande. I dessa måste tillståndshavaren styrka att den alkohol som myndigheterna påträffat i restaurangen är inköpt i enlighet med alkohollagens bestämmelser.

Samtidigt pågår utredning hos polisen om brott mot alkohollagen
i form av olovlig försäljning eller servering och skatteverket utreder underlåtenhet att betala punktskatt och moms för varorna.

ISAK-projektet

ISAK-projektet som står för ”Införsel Samverkan mellan myndigheter – på Krogen” har sedan i april 2004 gjort tolv gemensamma tillsynsbesök på restauranger i Malmö. Myndighetssamverkan, där tillståndsenheten, länsstyrelsen, tullverket, skatteverket, polismyndigheten och Statens folkhälsoinstitut deltar, har till syfte att kontrollera om illegal alko hol säljs på restauranger i Malmö.

Kontaktperson
Marie Pauly
Enhetschef
Tillståndsenheten
0708-14 51 57
040-34 50 57