Skip to main content

Resultat av berusningsstudie i Malmö – bäst i Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 08:46 CET

Malmö stad har i samarbete med Krognätverket genomfört berusnings- och knarkstudier där skådespelare agerat berusade eller påtända på Malmös krogar. 79% av de berusade nekades servering, ett resultat som är bäst i Sverige.

Studierna är ett sätt att mäta effekterna av de insatser som görs för att minska våldsbrotten, t ex utbildningar om narkotika och alkoholha ntering som Malmö stad och Krognätverket* ger för restaurangpersonal, ordningsvakter och entrévärdar i Malmö.

Berusningsstudien omfattade 89 krog- och pubbesök där barpersonalens agerande mot berusade gäster testades. För första gången i Sverige medverkade kvinnor som spelade fulla. I 71% av fallen nekades männen servering, medan siffran för kvinnor var 94%.

”Den här studien visar att utbildning i alkoholhantering ger resultat. Från vår sida vill vi att utbildningarna ska vara obligatori ska för all krog- och restaurangpersonal i Sverige”
Björn Widlert, SHR (Sveriges hotell- och restaurangägare).

Knarkstudien gjordes på 12 Malmökrogar där fokus låg på hur vakter hanterar påtända gäster. I inget av fallen nekades de skådespelare som agerade påtända att komma in på krogen. I ett av fallen greps skådespelarna på toaletten.

”Det är mycket svårt för en vakt att avgöra om någon är narkotikapåverkad, men vi ska bli bättre på det. Som exempel hade vi nyligen ett bra samarbete
mellan polis och vakter inne på krogen där vi snabbt kunde drogtesta misstänkta gäster” Claes Schmidt, krögare på Slagthuset och medlem av Krognätverket i Malmö.

”Vi har ökat närvaron av poliser på och runt krogarna i city. Det handlar inte bara om tillsyn utan vi ser ett stort värde i att möta kroggäster och krogpersonal för att tillsammans öka tryggheten på krogen och på stan ” Boel Håkansson, kommissarie Polisområde Malmö.

”Resultaten visar att det förebyggande arbetet som görs i Malm ö enligt metoden samverkan utbildning och tillsyn fungerar, men att det finns saker kvar att jobba hårdare med". Mats Glans, projektledare på Folkhälsoenheten Malmö stad.

Kontakter:

Mats Glans,
Projektledare
Folkhälsoenheten Malmö stad
Telnr: 040-34 40 99
Mobil: 0709-29 85 82
E-post: mats.glans@malmo.se

Michael Hedlund, Informationssamordnare
Folkhälsoenheten Malmö stad
Telnr: 040-34 12 14
Mobil: 0734-23 27 29
E-post:michael.hedlund@malmo.se

*Krognätverket är ett
samarbete inom En drogfri framtid där krogbranschen, intresseorganisationer och myndigheter verkar för ett blomstrande krogliv. En drogfri framtid är samverkan mellan åtta starka aktörer för tobaks-, alkohol och drogförebyggande arbete i Malmö med en strategi som sträcker sig från 2002 till 2010.