Skip to main content

Resultatet klart av undersökningen En vanlig vecka i Malmö

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:02 CET

I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö.

Resultatet och analysen av de inkomna svaren är nu sammanställt. Syftet med undersökningen och projektet är att visa på alla de arrangemang som utgör basen i Malmös utbud. Projektet har också som syfte att skapa kontakt
mellan arrangörer och mellan arrangörer och Malmö stad.
Enkätsvaren från arrangörerna pekar på behov inom ett par områden som kretsar kring förslag på samverkansformer och nätverk, koordinering, marknadsföring/kommunikation och övergripande arrangemangsfrågor. Ett konkret förslag som är resultatet av projektet, är att anordna träffar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Bakom projektet står MINT-gruppen; Marknadsföring, Information, Näringsliv och Turism inom Malmö stad och är ett samarbet
e mellan flera förvaltningar, bland andra Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen och Malmö Turism.

För sammanfattning av resultatet av undersökningen, kontakta projektledare Eva Klamméus, tel 0704-34 48 56.