Skip to main content

Riksrekryterande spetsutbildningar ökar segregationen i skolan

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 15:50 CET

Malmö 2010 11 24

Malmö stad är kritisk till regeringens förslag att erbjuda spetsutbildningar för trettonåringar på särskilda platser i Sverige. En koncentration av en speciell utbildning som inriktar sig mot ett särskilt ämne på en enskild skola ökar skolsegregationen, både när det gäller elevernas skolresultat och klassernas sammansättning utifrån socioekonomisk bakgrund.

Istället för att anordna särskilda riksrekryterande spetsutbildningar bör man utveckla och göra sådana möjligheter tillgängliga för fler elever genom större flexibilitet inom den ordinarie utbildningsorganisationen vad gäller kontakterna mellan grundskola och gymnasieskola.

Riksrekryterande spetsutbildningar riskerar också att leda till att unga elever får lång resväg till skolan eller tvingas bo på den ort där spetsutbildningen bedrivs, vilket kan påverka både studieförmågan och den sociala anpassningen. Därför behövs det ett extra bra samarbete mellan elevernas vårdnadshavare och skolan.     

– Vi vill se en skola som klarar av att erbjuda alla elever undervisning utifrån den nivå eleven är på. I Malmö kan elever i grundskolan läsa vissa kurser på gymnasienivå, och vi ser hellre att dessa möjligheter utvecklas på hemmaplan än att vissa elever tvingas till skolor på annan ort för att få rätt nivå på undervisningen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd.   

– Redan i dag kan vi på erbjuda över hundra grundskoleelever spetsutbildning i matematik på två gymnasieskolor i Malmö, säger hon.

– Skolverkets forskningsöversikt om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola visar att nivågruppering och segregering av elever är negativt för allas skolresultat. Regeringsförslaget om spetsutbildning går stick i stäv med forskningen och bygger på ett elitistiskt sätt att tänka. Detta inte minst eftersom förslaget bara omfattar teoretiska ämnen och inte pratiska eller estetiska ämnen. Regeringen skapar med sitt förslag ytterligare klyftor i samhället, säger Hanna Gedin (V), kommunstyrelseledamot.

 

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Hanna Gedin, 0737-00 91 78

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

(Ärende 6)