Skip to main content

Risk för allvarlig vårdskada anmäls enligt lex Maria

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 10:11 CET

Patient fick inte läkemedel enligt ordination under fyra dagar. Den interna utredningen visar att händelsen beror på bristande uppföljningsansvar samt bristande följsamhet till rutin. Händelsen bedöms som en risk för allvarlig vårdskada och därför gör Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Efter en sjukhusvistelse ordinerades en patient ett läkemedel som reducerar mängden syra i magsäcken. Efter cirka två veckor åker hen in på sjukhus för samma symtom och då upptäcker man att patienten inte fått medicinen på fyra dagar. Hade sjuksköterska inte upptäckt detta så hade risken varit stor att patienten hade fått en ventrikelblödning.

Händelsen bedöms som en risk för allvarlig vårdskada. Verksamheten har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att liknande händelser inte upprepas, bland annat att säkerställa delegerad personal har den kunskap som krävs vid överlämnande av läkemedel.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska:

-medarbetare som utför hälso- och sjukvård rapportera risker för vårdskador samt händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren.

-vårdgivaren utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada.

-vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontaktperson: Sara Negrén, Medicinskt ansvarig sjuksköterska telefon:0733-60 86 36, sara.negren@malmo.se

Utsänt av: Petronella Thorén kommunikatör telefon: 0768-711317 petronella.thoren@malmo.se