Skip to main content

Rosengårdsoffensiv för jobb och självförsörjning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 13:05 CEST

Förslag om pilotverksamhet ”100 jobb”, där arbetslösa som idag uppbär socialbidrag i Rosengård erbjuds anställning med lön inom förvaltningens verksamheter.

Arbete och utbildning i Rosengård stadsdelsförvaltning har inom ramen för arbetet med välfärd för alla tagit initiativ till ett förslag som går ut på att 100 arbetslösa med socialbidrag iställ et erbjuds jobb med lön.

Under en treårsperiod beräknas ungefär 200 personer omfattas av programmet, varav hälften räknas gå vidare ut i den öppna arbetsmarknaden.

Jobben ska vara kompetenshöjande för den enskilde, som får en plattform att stå på inför en fortsatt yrkeskarriär. På samma gång frigörs resurser för utförande av sådana arbetsuppgifter i verksamheterna som annars inte skulle bli utförda. Företrädesvis inom skola och vård och omsorg. Ett tillskott samtidigt som det avlastar de n redan anställda personalen.

- Initiativet är ett uttryck ett nytänkande som ligger helt i linje med välfärdsprogrammet i Malmö stad. Det handlar om att inrätta riktiga jobb istället för traditionella arbetsmarknadsprojekt, säger Roger Niklewski, förvaltningschef i Rosengård.

Förvärvsfrekvensen i Rosengård behöver ökas med 4 500 personer för att nå en nivå som är jämbördig med landets genomsnitt. Idag arbetar endast 36 procent i åldersgruppen 20- 64 år.

Rosengård kan sätta igång
verksamheten när alla beslut är fattade. Det handlar om att träffa central överenskommelse med fackliga organisationerna och att bevilja överföring och tillskott av medel för att omvandla socialbidrag till lön.

Förslaget är ett led i programmet Välfärd för alla – det dubbla åtagandet - och går ut på att stadsdelsfullmäktige överlämna ärendet till den centrala beredningsgruppen.

För ytterligare information kontakta:
Roger Niklewski, stadsdelschef Rosengård stadsdelsförvaltning, tel 04 0-34 63 70, 0708-60 67 76 Jahangir Hosseinkhah, enhetschef, enheten för ekonomiskt bistånd,
tel 040 – 34 53 21, 0702-34 53 29
Andreas Konstantinides, ordförande Rosengård stadsdelsfullmäktige,
tel 34 34 63, 070-3285950