Skip to main content

Så arbetar Malmö stad mot hemlösheten

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 13:34 CEST

Den 1 oktober gjorde Malmö stad den årliga mätningen av hemlösheten i staden. Kommunen arbetar på flera sätt för att möta hemlösheten.

En kort information om årets mätning har presenterats tidigare idag. Mätningen visar att antalet hemlösa uppgår till 900 personer, vilket är en ökning med 40 personer jämfört med 2009. Brist på bostäder och bristande förankring på bostadsmarknaden är de vanligaste anledningarna till hemlöshet.

Så här arbetar vi i Malmö stad

Det sociala stödet och tillsynen hanteras av stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Malmö stad har insatser för hemlösa i form av bland annat dygnsboenden, lägenheter och träffpunkter.

Bostadssamordnaren på Sociala resursförvaltningen har i uppgift att säkra kontinuitet och samordning av arbetet mot hemlöshet. Samordnaren arbetar tillsammans med socialtjänsten, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret och med externa aktörer.

Vill du veta mera?

Mätningen av hemlösheten

Stadskontoret: Karin Andersson, utvecklingssekreterare, 040-34 40 89, 0768-78 99 40; Patrik Kronholm, kvalitetscontroller, 040-34 10 15, 0768-77 42 53

Boenden: nuläge och planering
Samordning och samarbeten
Uppsökande verksamhet (Mobila teamet)

Sociala resursförvaltningen: Rolf Nilson, samordnare, 040-34 93 45, 0703-13 78 98

Socialt stöd, tillsyn och lokala insatser

Centrum: Anita Ekström, chef individ- och familjeomsorg, 040-34 58 50, 070-600 89 79
Husie: Petra Quandt Farkas, enhetschef, 040-34 62 31
Fosie: Matz Norrman, enhetschef, 040-34 57 40; Jan Vonheim, sektionschef, 070-293 70 99
Hyllie: Rickard Pettersson, chef individ- och familjeomsorg, 040-34 59 65
Limhamn-Bunkeflo: Kerstin Petersson, enhetschef, 040-34 63 47
Kirseberg: Eva-Britt Holmberg, chef individ- och familjeomsorg, 040- 34 60 65
Oxie: Lars G Larsson, chef individ- och familjeomsorg, 040-34 38 44, 0704-34 38 44
Rosengård: Irene Carlsson, enhetschef, 040-34 56 55, 0702-50 93 47
Södra Innerstaden: Charlotte Sternskog, sektionschef, 040-34 36 60, 0708-16 61 41
Västra Innerstaden: Sofi Kimfors, enhetschef, 34 56 90, 0704-34 56 90

FAKTA / Hemlöshet
Många tror att hemlöshet handlar om uteliggare, men uteliggare är bara en liten del av de hemlösa. Hemlöshet har flera orsaker, och en viktig orsak är att det saknas bostäder.

Definition
Malmö stad använder Socialstyrelsens definition av hemlöshet:

  • en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.
  • en person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting om han eller hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men ännu inte har någon bostad ordnad.
  • en person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han eller hon på grund av bostads­löshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden.

Sammanfattningsvis är det centrala att en hemlös bara kunnat ordna en bostad på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer.

Man räknas inte som hemlös om man bor i andra hand eller inneboende på öppna bostadsmarknaden, även om man bor trångt och otryggt.