Skip to main content

Så arbetar Malmö stad mot hemlösheten

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 17:20 CET

Den 30 september gjorde Malmö stad den årliga mätningen av hemlös­heten i staden. Kommunen arbetar på flera sätt för att möta hemlösheten.

Resultatet av mätningen har presenterats tidigare idag. Mätningen visar att antalet hemlösa uppgår till 1 039 personer, vilket är en ökning med 139 personer jämfört med 2010. Den enskilt största orsaken till hemlöshet är bristande förankring på bostadsmarknaden.

Så här arbetar vi i Malmö stad

Det sociala stödet och tillsynen hanteras av stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Malmö stad har insatser för hemlösa i form av bland annat dygnsboenden, lägenheter och träffpunkter.

Bostadssamordnaren på Sociala resursförvaltningen har i uppgift att säkra kontinuitet och samordning av arbetet mot hemlöshet. Samordnaren arbetar tillsammans med socialtjänsten, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret och med externa aktörer.

Vill du veta mera?

Mätningen av hemlösheten

Stadskontoret: Karin Andersson, utvecklingssekreterare, 040-34 40 89

Boenden: nuläge och planering
Samordning och samarbeten
Uppsökande verksamhet

Sociala resursförvaltningen: Rolf Nilson, samordnare, 040-34 93 45,
0703-13 78 98

Socialt stöd, tillsyn och lokala insatser

Centrum: Anita Ekström, chef individ- och familjeomsorg, 040-34 58 50,
070-600 89 79
Husie: Petra Quandt Farkas, enhetschef, 040-34 62 31
Fosie: Jan Vonheim, sektionschef, 070-293 70 99
Hyllie: Kristina Bozovic, sektionschef, 040-34 57 92
Limhamn-Bunkeflo: Kerstin Petersson, enhetschef, 040-34 63 47
Kirseberg: Liliana Pekalska, enhetschef, 040-34 60 60
Oxie:Lars G Larsson, chef individ- och familjeomsorg, 040-34 38 44,
0704-34 38 44
Rosengård: Irene Carlsson, enhetschef, 040-34 56 55, 0702-50 93 47
Södra Innerstaden:Charlotte Sternskog, sektionschef, 040-34 36 60,
0708-16 61 41
Västra Innerstaden:Rikard Vroland, chef individ- och familjeomsorg,
040-34 55 41

FAKTA / Hemlöshet

Många tror att hemlöshet handlar om uteliggare, men uteliggare är bara en liten del av de hemlösa. Hemlöshet har flera orsaker, och en viktig orsak är att det saknas bostäder.

Definition
För att få kontinuitet i mätningarna använder Malmö stad Socialstyrelsens definition av hemlöshet från den nationella kartläggningen 1999:

  • en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.
  • en person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting om han eller hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men ännu inte har någon bostad ordnad.
  • en person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han eller hon på grund av bostads­löshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden.

Sammanfattningsvis är det centrala att en hemlös bara kunnat ordna en bostad på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer.

Man räknas inte som hemlös om man bor i andra hand eller inneboende på öppna bostadsmarknaden, även om man bor trångt och otryggt.