Skip to main content

Så möter Malmö stad hemlösheten

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 12:20 CET

Den 1 oktober gjorde Malmö stad den årliga mätningen av hemlösheten i staden. Kommunen arbetar på flera sätt för att möta hemlösheten.

Resultatet av årets mätning har presenterats tidigare idag. Mätningen visar att antalet hemlösa uppgår till 997 personer, vilket är en minskning med 42 personer jämfört med 2011. Den enskilt största orsaken till hemlöshet är bristande förankring på bostadsmarknaden.

Så här arbetar vi i Malmö stad

Det sociala stödet och tillsynen hanteras av stadsdelarnas individ- och familjeomsorg. Malmö stad har också insatser för hemlösa i form av bland annat dygnsboenden, lägenheter och träffpunkter.

Vill du veta mera?

Mätningen av hemlösheten
Stadskontoret: Karin Andersson, utvecklingssekreterare, 040-34 40 89

Boenden: nuläge och planering
Uppsökande verksamhet
Sociala resursförvaltningen: Ann Söllgård, avdelningschef, 040-34 93 09; Anna Sommarmo, sektionschef, 040-34 10 00

Socialt stöd, tillsyn och lokala insatser
Centrum: Anita Ekström, verksamhetschef, 040-34 58 50, 070-600 89 79
Husie: Petra Quandt Farkas, enhetschef, 040-34 62 31
Fosie: Jan Vonheim, sektionschef, 070-293 70 99
Hyllie: Kristina Bozovic, sektionschef, 040-34 57 92
Limhamn-Bunkeflo: Kerstin Petersson, enhetschef, 040-34 63 47
Kirseberg: Liliana Pekalska, enhetschef, 040-34 60 60
Oxie: Lars G Larsson, chef individ- och familjeomsorg, 040-34 38 44,
0704-34 38 44
Rosengård: Maria Popoola, enhetschef, 040-34 56 52
Södra Innerstaden: Charlotte Sternskog, sektionschef, 040-34 36 60
Västra Innerstaden: Rikard Vroland, verksamhetschef, 040-34 55 41

FAKTA / Hemlöshet

Många tror att hemlöshet handlar om uteliggare, men uteliggare är bara en liten del av de hemlösa. Hemlöshet har flera orsaker, och en viktig orsak är att det saknas bostäder.

Definition
För att få kontinuitet i mätningarna använder Malmö stad Socialstyrelsens definition av hemlöshet från den nationella kartläggningen 1999:

--- en person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller andrahandsboende samt är hänvisad till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare.

--- en person som är inskriven på kriminalvårdsanstalt eller institution inom socialtjänst, SiS eller landsting om han eller hon planeras skrivas ut inom tre månader efter mätperioden, men ännu inte har någon bostad ordnad.

--- en person som tillfälligt bor hos kompisar eller bekanta om han eller hon på grund av bostadslöshet varit i kontakt med den uppgiftslämnande myndigheten eller organisationen under mätperioden.

Sammanfattningsvis är det centrala att en hemlös bara kunnat ordna en bostad på mycket kort sikt eller inte alls. Det rör sig om en situation där man inte kan ha sina tillhörigheter på en bestämd plats och har svårt att knyta några stadigvarande sociala relationer.

Man räknas inte som hemlös om man bor i andra hand eller inneboende på öppna bostadsmarknaden, även om man bor trångt och otryggt.


Bifogade filer

PDF-dokument