This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: Bojana Lukac
Foto: Bojana Lukac

Pressmeddelande -

​Sammanhållet, bilfritt och grönt när Bellevuegården förtätas

På torsdagens sammanträde beslutade stadsbyggnadsnämnden om samråd för detaljplanen för kvarteren Stensjön och Delsjön i Bellevuegården. Förslaget innebär en mer sammanhållen, fortsatt bilfri och grön plats för Malmöbor i olika åldrar.

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga fler bostäder i Bellevuegårdens östra del. Förslaget innebär sex nya flerbostadshus, ett kringbyggt kvarter med studentbostäder och fyra längor radhus. Totalt handlar det om 344 bostäder fördelade på 260 lägenheter i nya flerbostadshus, 60 bostäder som påbyggnad på befintliga flerbostadshus och 24 radhus.

Kvarteren, som uppfördes på 70-talet, är i stort sett oförändrade och behovet av förnyelse är stort. Detaljplanen innebär en satsning på ändamålsenliga lokaler för skola och förskola som redan finns i området samt insatser för att trygga verksamhet för vård av äldre.

Sammantaget innebär förslaget ett mer sammanhållet område med en varierad bebyggelse. Den nya bebyggelsen har framsidor med entréer mot Stensjö- och Delsjögatan och Lorensborgsgatan så att Bellevuegården i högre grad anknyter till sin omgivning. Förtätningen går i linje med bevarandet av en bilfri boendemiljö och upplevelsen av ett grönt bostadsområde med plats för barns lek och behov av rörelse.

– Nu tas ett ordentligt tag för att lyfta Bellevuegården och öppna upp fler typer av boenden som bidrar till att göra området mer varierat. De mycket uppskattade grönområdena blir med de här planerna ännu bättre och ännu mer välkomnande än i dag, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Vi vill bygga en blandad boendemiljö som integreras väl med omgivningen och som möjliggör goda livsmiljöer, inte minst med gröna inslag. Det här förslaget tycker jag själv kombinerar många av de goda kvalitéer som behövs i området, och jag ser fram emot att höra Malmöbornas åsikter om förslaget, säger Lars Hellström (L), stadsbyggnadsnämndens vice ordförande.


Kontaktpersoner

Sofia Hedén, 0703-56 41 68

Lars Hellström, 0768-20 70 80

Åsa Waldemarsson, pressekreterare (S), 0708-36 40 16

(Ärende 21)

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt