Skip to main content

Samverkan för bättre hälsa för hemlösa barn

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 12:31 CET

Under 2011 har ett unikt samverkansprojekt genomförts för att förbättra hälsan för hemlösa barn på Mosippan. Torsdag den 1 dec anordnar projektet ”Barnen på Mosippan” ett seminarium med fokus på Barnen på Mosippans behov och på samverkan.

I projektet har tio olika samarbetsparter träffats i en arbetsgrupp och tillsammans tydliggjort sina ansvarsområden. Syftet med arbetsgruppen är att tillgodose barnens behov på bästa sätt och öka samverkan mellan samarbetsparterna.  Arbetsgruppens och projekts slutsatser kommer presenteras på seminariet.

Samarbetsparter som ingår i projektet från bland annat Region Skåne och Malmö stad: Barnhälsovård, Skolhälsovård, Socialtjänsten, Skola, Förskola, Invandrarservice, TKT Barnpsykiatrin, Intro Rehab JobbMalmö. Dessutom ingår Röda Korsets Behandlings Center och Rädda Barnen.
Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Skåne Län och Migrationens Utmaningar.

Kontakt:
Alka Khanna, Projektledare ”Barnen på Mosippan” ´
0709-59 01 65
alka.khanna@malmo.se 

Ingela Davidsson, Sociala resursförvaltningen
040 - 34 93 96
ingela.davidsson@malmo.se