Skip to main content

​Satsning för att fler Malmöbor ska bli självförsörjande fortsätter

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 16:15 CET

Malmö stad har sedan 2014 avsatt cirka 30 miljoner årligen på insatser för att göra fler Malmöbor självförsörjande. Satsningen har resulterat i en dämpad ökningstakt av antalet hushåll med försörjningsstöd och utvecklingen är särskilt positiv vad gäller hushåll med barn. Den har också lett till att det sammanlagda beloppet som delas ut har minskat. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att avsätta 32,8 miljoner kronor även under 2017 för att ännu fler ska bli självförsörjande.

Satsningen går ut på att ge dem som söker försörjningsstöd rätt insatser, bland annat med hjälp av individuella handlingsplaner och mål, ett arbete som följs upp var tredje månad. Det har under åren inneburit att det skett en kontinuerlig ökning av antalet möten mellan personer med försörjningsstöd och socialsekreterare, både vad gäller nybesök och planerings- eller uppföljningsmöten. Detta har i sin tur ökat kvaliteten, delaktigheten och försörjningsstödtagarnas inflytande. Barnfamiljer med försörjningsstöd är en prioriterad grupp i det här arbetet.

– Trots befolkningsökningen sjunker antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd, vilket i sig är positivt. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen när det kommer till hushåll med barn. I år satsar vi återigen strax över 30 miljoner kronor för att minska antalet hushåll ytterligare, samtidigt som vi sjösätter en ny kommunal organisation för att ännu bättre kunna vässa kommunens insatser, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Delaktighet och eget inflytande är avgörande i arbetet med att få fler Malmöbor i egen försörjning. Möjlighet att få träffa sin socialsekreterare löpande är en viktig del som vi nu säkerställer finansieringen för, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 8)