Skip to main content

​Satsning för minskat försörjningsstöd ger resultat

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2016 15:30 CET

För att minska kostnaderna för försörjningsstöd avsattes förra året 30 miljoner kronor till ett omfattande utvecklingsarbete inom försörjningsstödsverksamheterna. I den rapport som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen framgår det att satsningarna har gett resultat – ökningstakten av det genomsnittliga antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd har minskat, liksom ökningstakten av antalet hushåll som får försörjningsstöd för första gången. Den senare har dämpats väsentligt, från 5,7 procent 2014 till 0,9 procent 2015.

Arbetet med att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd påbörjades 2014 och har sedan dess resulterat i en dämpad ökningstakt av antalet hushåll med försörjningsstöd. Arbetet går ut på att ge dem som söker försörjningsstöd rätt insatser, bland annat med hjälp av individuella handlingsplaner och mål, ett arbete som följs upp var tredje månad. Satsningen har inneburit att det skett en kontinuerlig ökning av antalet möten med socialsekreterare, både vad gäller nybesök och planerings- eller uppföljningsmöten. Detta har i sin tur ökat kvaliteten, delaktigheten och försörjningsstödtagarnas inflytande. En prioriterad grupp i arbetet med att öka möjligheterna till självförsörjning är barnfamiljer.

Utvecklingen under 2015 ser olika ut i Malmös stadsområden. I Söder har både det genomsnittliga antalet hushåll med försörjningsstöd minskat, liksom antalet hushåll som får försörjningsstöd för första gången. Även i Öster kan man se en minskning av antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd för första gången.Däremot kan man se en ökning i stadsområde Väster och Innerstaden, med 1,2 procent respektive 3,1 procent. Störst är ökningen i Norr, 7,4 procent, men det är ändå en minskning jämfört med tidigare år.

I budgeten för 2016 har kommunfullmäktige avsatt strax över 30 miljoner kronor för det fortsatta arbetet med att sänka kostnaderna.

– Trots befolkningsökningen ser vi en minskning, och allra mest syns den i Malmös utsatta områden. Det är glädjande, men vi är inte nöjda utan fortsätter arbeta för att nå det viktiga målet att få människor att bli självförsörjande, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd.

– Att samverkan mellan socialtjänsten, JobbMalmö och Arbetsförmedlingen är avgörande har vi sett prov på i Lindängen där Framtidens hus är ett gott exempel på hur man kan arbeta för att fler ska bli självförsörjande. Det arbetssättet måste spridas i hela Malmö, säger hon.

– Det är ett mycket stort tryck på socialtjänsten och nu ska vi arbeta vidare med ett nytänkande så att fler Malmöbor kan bli självförsörjande, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Kontaktpersoner

Carina Nilsson, 0702-46 50 38

Karolina Skog, 0734-26 44 64

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 5)