Skip to main content

Satsning på det medicinska Malmö stärker life science-branschen i regionen

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 08:30 CET

Satsningen sträcker sig över tre år och ska attrahera medicinskt relaterat företagande och forskning till Malmöområdet. I dag utses dessutom Ulf G Andersson till verksamhetsansvarig för ”Det Medicinska Malmö”.

Bakom satsningen står Malmö Högskola, Malmö stad, Region Skåne och Lunds universitet.

–    Det är både spännande och utmanande att få leda detta arbete. Mitt fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för tillväxt av medicinsk forskning och utveckling för företag inom läkemedel, medicin, medicinsk teknik, bioteknik och förebyggande hälsovård, säger Ulf G Andersson.

Ulf G Andersson är 50 år gammal, Malmöbo och innehar en civilingenjörsutbildning i bioteknologi och biokemi. Han har tjugo års erfarenhet av life science-branschen i företagsledande befattningar, bland annat på CellaVision AB, DAKO A/S, Dignitana AB och Euro Diagnostica AB.

–    I Malmö finns sedan länge ett flertal företag inom life science-området. Vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö bedrivs avancerad forskning inom det pre-kliniska, men framför allt inom det kliniska området. Närheten till SUS är en helt avgörande faktor för denna satsning, säger Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

–    Satsningen är viktig inte bara för Malmö, utan för hela Region Skåne. Det finns ett tydligt samarbete med aktörerna som står bakom satsningen på Ideon Life Science Village i Lund. Vi avser att ytterligare befästa Region Skånes position som världsledande inom Life Science-forskning, säger Regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult.

–    Vi ser vikten av att flera aktörer gemenamt arbetar för samma mål och detta är ytterligare ett steg för regionen att kraftsamla inom det medicinska området. Tillsammans med Ideon Life Science Village, våra medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, får vi ett stort lyft och attraktionskraft för universitetet och hela regionen, säger Lunds universitets rektor Per Eriksson.

–    Vi tror mycket på ett samarbete då det gäller att profilera högre utbildning och forskning inom det medicinska området i Malmö. Inte minst frågor som rör hälsa och livsstil är intressanta därför att här finns möjligheter till ett fördjupat samarbete mellan näringsliv, Region Skåne och högskolorna, säger Lennart Olausson, rektor vid Malmö Högskola.

Fakta:
Det Medicinska Malmö är en samverkansorganisation som finansieras av Malmö Högskola, Region Skåne, Lunds universitet och Malmö stad. Organisationen ska på ett strategiskt plan initiera och driva frågor för att stärka Malmös roll som en betydande och intressant aktör inom life science området. De medverkande aktörerna satsar var och en 2 miljoner kronor under de första tre åren.

Kontaktpersoner:
Ulf G Andersson, tel 0705-45 11 19
Ilmar Reepalu, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö stad, tel: 040-34 10 02
Per Eriksson, rektor, Lunds universitet, tel: 0708-24 71 06
Pia Kinhult, Regionstyrelsens ordförande Region Skåne, tel: 044-309 31 29
Lennart Olausson, rektor, Malmö Högskola, tel: 040-665 71 00

Bifogade filer

Word-dokument