Skip to main content

​Satsning på hyresrätter i Oxie

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 14:21 CEST

Oxie centrum, perspektiv från nordväst.

131 nya bostäder ska byggas i Oxie. Malmö stads tekniska nämnd godkände idag försäljning av två fastigheter intill Oxie station. Kristineberg Fastigheter AB och Trianon är aktörerna som ska utöka bostadsfloran i Oxie med mindre hyresrätter i stationsnära läge.

Fastigheterna Lerteglet 1 och Murteglet 1 ligger inom detaljplan 4894, vid Oxie Centrum. Inom samma detaljplan uppförs för närvarande 100 hyresrätter på fastigheten Lerteglet 2, med planerad inflyttning våren 2018. Nu blir det ytterligare 131 hyreslägenheter i området.

– De nya bostäderna i Oxie har verkligen ett stationsnära läge, det enda i Malmö utöver Hyllie. Gångavståndet till Oxie station är mindre än en minut vilket gör det attraktivt och enkelt för den som pendlar, säger Mikael Lideflo, fastighetskontorets projektledare.

Två bolag inom Kristineberg Fastigheter AB kommer tillsammans med fastighetsbolaget Trianon att fortsätta utveckla de nya bostäderna i Oxie centrum. Det är Trianon som just nu bygger de 100 hyresrätter som snart står klara.

Oxie har varit en del av Malmö i 50 år och är beläget utanför Yttre Ringvägen. Bostäderna i Oxie utgörs till övervägande delen av villor och bostadsrätter. Många boende, byalag, intresseorganisationer och politiker har framfört önskemål om ett större utbud av bostäder. Bland annat finns behovet av att kunna flytta från en större villa till ett mindre boende, utan att behöva lämna Oxie.

– Det byggs nya bostäder i Malmö i en takt som vi inte sett på flera decennier. En stor andel är hyreslägenheter. Intresset att bygga är stort i hela staden. Det gläder mig att vi nu ser nya mindre hyresrätter byggas i Oxie, där annars villor och radhus är dominerande inslag. Så gör vi Malmö mer hållbart, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

– Från Malmö till Oxie är det bara några minuter med pågatågen. Det säger nåt om den potential som Oxie centrum har att utvecklas. Med fler bostäder för människor som väljer bort bilen blir det bättre underlag för den lokala affärsidkaren, mer trygghet och mindre bus, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Lerteglet 1

Här uppförs 71 lägenheter med hyresrätt 1-3 rum och kök, samt en lokal. Lägenheterna varierar i storlek från 28 kvm till 68 kvm. Totalt 5 153 kvm BTA (bruttoarea). Priset är satt till 1 800 kr/kvm, vilket ger en köpeskilling om 9 275 000 kr.

Murteglet 1

Här uppförs 60 lägenheter med hyresrätt, 1-3 rum och kök, samt två lokaler. Lägenheterna varierar i storlek från 28 kvm till 64 kvm. Totalt 5 283 kvm BTA (bruttoarea). Priset är satt till 1 800 kr/kvm, vilket ger en köpeskilling om 9 509 000 kr.

Kontakt

Mikael Lideflo, projektledare, fastighetskontoret, Malmö stad, 0709-34 17 80, mikael.lideflo@malmo.se

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, 040-34 10 16, andreas.schonstrom@malmo.se

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0709-79 77 38, anders.tornblad@malmo.se