Skip to main content

Satsning på inkubator för nya jobb och innovationer

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:47 CET

Malmö 2011 11 30

Malmö stad startar en inkubator för entreprenörer och nya jobb. Inkubatorn ska fungera som mötesplats och utvecklingsresurs för entreprenörer som både vill bygga upp en egen försörjning och etablera företag som skapar fler och nya jobb. Redan etablerade företag ska också få stöd och hjälp att växa.

Inkubatorn ska, genom rådgivning, mentorskap, nätverk och riskkapital, fånga upp och vara en resurs för idéer och entreprenörer i hela Malmö. Den ska ha starka kopplingar till och vara en gemensam resurs för att förstärka och stödja de entreprenörer och idéer som finns ute i stadsdelarna.

Inkubatorn utvecklas i nära samarbete med Uppstart Malmö, ett initiativ med en rad Malmöföretagare som har ambitionen att skapa fler jobb, inte minst den typ av jobb som kan gå till boende i de områden av Malmö som har högst arbetslöshet. Malmö Högskola, med sitt växande fokus på socialt entreprenörskap, är också en viktig samarbetspartner vid etableringen och utvecklingen av inkubatorn.

– Inkubatorn ska på bästa sätt ta tillvara på kreativiteten, engagemanget och det entreprenörskap som finns i Malmö och utveckla nya verksamheter och arbetstillfällen, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vill man utveckla sin självförsörjning utifrån att man vill bli företagare så ska vi stötta detta. Satsningen är en del i vårt arbete med att förändra den traditionella kommunala arbetsmarknadspolitiken, och att utgå mer från individens egna förmågor. Med inkubatorn kommer fler få möjligheten att utveckla sin affärsidé och gå från dröm till verklighet, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att ta tillvara människors engagemang. Idag avgörs människors möjligheter av privata kontakter, som många saknar. En inkubator kan fungera som ett stöd för människor utan kontaktnät, säger Anders Skans (V), gruppledare.

 

Kontaktpersoner

Ilmar Reepalu, 040-34 10 02

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Anders Skans, 040-34 10 63

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

 

 

(Ärende 28)