Skip to main content

Satsningar inom demens

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 09:56 CEST

Ingress:
I slutet av september startades ett nytt demensteam i Västra Innerstaden. Det är en av satsningarna som gör Västra Innerstaden annorlunda är att man som enda stadsdel i Malmö erbjuder dementa mer tid och mer riktad vård i hemmet som gör att de kan bo hemma längre.

Text:
För två år sedan startades ett av Sveriges första demensteam i Västra Innerstaden. Därefter följ de en utvärdering som visade att vårdtagarna som bor kvar hemma mådde bättre och att personalen trivdes mer.

Teamet arbetar med högst 25 vårdtagare och eftersträvar kontinuitet så att det oftast är samma person som tar hand om vårdtagarna. Det skapar trygghet för vårdtagarna då teamet har mer tid med dem jämfört med vanliga hemtjänstgrupper, eftersom de ofta har dubbelt så många vårdtagare.

Med första demensteamet täckte de enbart Dammfri men med ett nytt team kan de täcka hela Västra In nerstaden. Det nybildade teamet arbetar för att få en bra kontakt med både vårdtagare och anhöriga.

Lär sig hela tiden
Det som också är ovanligt är att det finns avsatt tid för handledning och reflektion tillsammans med vård- och omsorgsledare för demensteamen, demenssjuksköterska och teamets distriktssköterskor. Då arbetar de bland annat med Casemetodik där teamet kan diskutera problematik som kan uppstå kring vårdtagarna, vilket betyder att det är en ständigt fortbildande organisation.

– De är entusiastiska och engagerade teammedlemmar och det finns många möjligheter att utveckla demensvården med att arbeta på detta vis. Visst vi möter också motgångar men det är inget som vi inte klarar av och i det stora hela är teamutvecklingen väldigt positiv, berättar Reidun Petersen som är vård- och omsorgsledare för demensteamen och dagverksamheten Ljusglimten.

Fakta
I våras började de rekrytera och sammanlagt fick de in runt 80 ansökningar som ville fylla de tio platserna i det nya demensteamet. Innan teamet började arbeta gick de igenom en två veckors introduktionsutbildning som bestod bland annat av föreläsningar i olika demenssjukdomar, moral och etik, det normala åldrandet och kommunikation.

Teamet arbetar utifrån biståndsbeslut som hemvårdsinspektörerna beviljar och ofta har vårdtagarna hemtjänst sedan tidigare. Vårdtagarna måste ha en demensdiagnos för att få ingå i teamets vårdgrupp.


För mer information kan du kontakta Reidun Petersen som är vård- och om sorgsledare för demensteamen och dagverksamheten Ljusglimten, på telefon 040-34 37 41 eller via e-post reidun.petersen@malmo.se.