Skip to main content

Sektionschef agerande snabbt när felskickad LVM-anmälan uppdagades

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 15:16 CET

När den felskickade anmälan upptäcktes, agerade sektionschefen direkt. En LVM-utredning öppnades omedelbart. LVM-anmälan hade kommit till fel mottagare och blivit liggande i en vecka. Förseningen orsakade ingen skada hos klienten. Anledningen, till att LVM-anmälan kom fel, är att klienten sedan tidigare tillhör även en annan verksamhet inom socialtjänsten.

Sektionschefen för missbrukssektionen, på Innerstadens socialtjänstområde, upptäckte att LVM-anmälan (anmälan avseende lagen om vård av missbrukare), hade inkommit redan en vecka tidigare. Förseningen uppstod i samband med att anmälan hade kommit till fel ställe, vilket skedde på grund av att klienten sedan tidigare tillhör ytterligare en annan verksamhet.

Den felaktiga mottagaren hanterar inte LVM-ärenden, och har inte rutiner för att starta behandling av dylika ärenden enligt gällande riktlinjer. LVM-anmälningar ska behandlas omgående, med en inledande förhandsbedömning som första steg i utredningen. Sektionschefen agerade snabbt och såg till att så skedde. 

Klienten kom inte till skada på grund av förseningen, men socialtjänsten utreder alltid fall där en klient hypotetiskt kunde kommit till skada. Socialtjänsten Innerstaden bedömer i sin utredning, enligt lex Sarah, att ärendet bör gå vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ärendet har efter beslut i Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott skickats vidare till IVO.

För mer information
Catharina Finne
Enhetschef
Socialtjänst Innerstaden
catharina.finne@malmo.se
040-34 51 77 


Pressmeddelandet skickades av
Örjan Eskengren
Pressansvarig
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
orjan.eskengren@malmo.se  
076-623 69 54