Skip to main content

Sevedsbor möter studenter från Malmö högskola i nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 14:02 CET

Malmö högskolas mentorsverksamhet, Näktergalen, och Malmö stads områdesprogram i Seved har inlett ett samarbete. Paren, som består av studenter, barn och äldre från Seved, träffas i helgen för första gången.

– Vi är jätteglada att det sätter igång nu. Mötena mellan studenter och boende i Seved vidgar förhoppningsvis vyer, ökar förståelse och väcker nyfikenhet både kring hur det är att vara student, barn och gammal idag och kring livet i största allmänhet. Riktiga möten mellan människor bidrar till hållbara förändringar i ett samhälle, säger Hjalmar Falck, områdeskoordinator i Seved.

Alla mentorer är studenter på någon av Malmö högskolas fakulteter. Det innebär att barnen, ungdomarna och seniorerna bland annat kommer att möta blivande lärare, tandläkare, ingenjörer, interaktionsdesigners, socionomer och studenter som studerar konst och kultur eller internationella relationer.

– Grundidén med Näktergalen är ömsesidig nytta. Genom möten mellan människor lär vi oss om varandra och kan förstå varandras olikheter och likheter lite bättre. Mentorsprogrammen ger studenterna kunskap om livet och ger dem en bildningsresa som sker parallellt med utbildningen, säger Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare för Näktergalen på Malmö högskola.

Media är välkommen att medverka när mentorsparen möts!

 • Näktergalen Seved/Ungdom, där ungdomar i åldern 16–25 år får en student som mentor och träffas två gånger i månaden, sätter igång allteftersom nya ungdomar anmäler sitt intresse. Första paret har träffats.
 • Näktergalen Seved/Senior
  Seniorer i åldern 70+ träffar en student två gånger i månaden. Här ingår även seniorer från hela Södra Innerstaden.
  Start: Lördagen den 5 februari kl 12.00–15.00
  Plats: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Skånes universitetssjukhus SUS, ingång 49
 • Näktergalen Seved/barn,
  Barn i åldern 8–12 år träffar en student en gång i veckan,
  Start: Söndagen den 6 februari kl. 10.30
  Plats: ”Flygande mattan”, Sevedsgatan 8

Läs mer om Näktergalen på  www.mah.se/naktergalen

Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö
Malmö stad satsar på att göra Malmö till en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i. Tillsammans med malmöborna, företagare, fastighetsägare, högskolan och andra ska vi hitta nya lösningar som gör staden ännu bättre. Resan börjar i områdena Herrgården, Holma-Kroksbäck, Lindängen och Seved.

Mer om områdesprogram Seved: www.malmo.se/seved

Kontakt

Carina Sild Lönroth, verksamhetsledare, Näktergalen, Malmö högskola
Tel: 0709 655 510
E-post: Carina.sild-lonroth@mah.se

Hjalmar Falck, områdeskoordinator Seved, Malmö stad
Tel: 040-34 57 50
E-post: hjalmar.falck@malmo.se

Frida Leander, informatör Seved, Malmö stad
Tel: 0708-12 88 37
E-post: frida.leander@malmo.se