Skip to main content

Sfi-elever i Malmö uppskattar sin utbildning

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 11:00 CEST

En undersökning visar att Malmö stads insatser i introduktionsutbildning med sfi uppskattas av deltagarna. De är nöjda med utbildningen och anser att den stämmer in på deras förväntningar. Men finns det vissa områden i utbildningen som bör utvecklas, framförallt önskas en allsidigare och djupare samhälls- och arbetsmarknadsinformation.

De flesta intervjuade vill börja arbeta så snart som möjligt, både som ett sätt att tjäna pengar och som en möjlighet till delaktighet i samhället. Praktik ses som positivt men det upplevs som viktigt att den inte kommer för tidigt eftersom man måste kunna kommunicera. Framförallt de högutbildade anser att de bör bli mer yrkesinriktad. Djupare kunskaper och information inom respektive bransch/yrke önskas också.

Rapporten, Deltagarnas åsikter om introduktionsutbildning med sfi i Malmö stad (med fokus på samhälls- och arbetsmarknadsinformation), som bygger på djupintervjuer med 16 deltagare hos två utbildningsanordnare, har som syfte att synliggöra deltagarnas åsikter när det gäller den samhälls- och arbetslivsinformation som ges i Malmö stads introduktionsutbildning med sfi, svenska för invandrare. Rapportens resultat styrks av tidigare undersökningar (vilka också presenteras i rapporten).

Studie- och yrkesvägledningen uppskattas mycket av deltagarna eftersom kunskaper och erfarenhet från hemlandet kan anpassas till svenska förhållanden och det har en stor betydelse för inträdet på den svenska arbetsmarknaden. De flesta tillfrågade anser att studie- och yrkesvägledare dessutom bör ge allsidig information om utbildning och vilka möjligheter som finns för invandrare på den svenska arbetsmarknaden.

De flesta tillfrågade, särskilt dem som inte har kontakter med svenskar, anser att de vet för lite eller nästan ingenting om det svenska utbildningssystemet, svensk historia, miljö, kultur, sina rättigheter, geografi, etc. För de tillfrågade blir delaktighet i det svenska samhället enklare om man har möjlighet att umgås med svenska människor.

Resultatet visar också att deltagarna gärna skulle vilja ha information om det svenska samhället på sitt modersmål.

Undersökningen genomfördes under våren 2008 av Victoria Harahan som ett led i uppföljning av Malmö stads introduktionsinsatser. Viktoria praktiserade på avdelningen för Integration och Arbetsmarknad som ett led i sin utbildning Högre praktisk förvaltning på Malmö högskola, vilken vänder sig till personer med avslutad, utländsk akademisk examen och som vill arbeta inom svensk förvaltning.

Hela undersökningen kan du läsa i bifogad pdf-fil.

Kontaktuppgifter: för mer information, kontakta introduktionsanordnare Raja Sundman, tel 040 34 40 29, Malmö stad.

Bifogade filer

PDF-dokument