Skip to main content

Ska kulturlivet vara demokratiskt? Dags för femte dialogen

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:10 CET

Malmö håller på att ta fram en ny kulturstrategi för 2014-2020. Kulturstrategin innehåller både en vision och en strategi för hur vi ska ta oss dit och den tas fram i brett samarbete med kulturlivet, Malmöbor och anställda i staden. Det görs genom en rad olika möten och dialoger. Den 14 februari är det dags för dialogträff nummer fem som handlar om hur vi kan uppnå ett demokratiskt och mer inkluderande kulturliv. 

Journalister är välkomna under hela dialogen, som äger rum mellan klockan 17:00 och 19.30 på Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg 11, Malmö.  

Arbetet leds av en politisk styrgrupp där Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för kultur är ordförande. Hanna Thomé kommer att inleda kvällen.

– Ett öppet, demokratiskt och icke-diskriminerande Malmö är en ödesfråga. Kulturen har en viktig roll att spela. Det kan handla om allt från vilka normer som återspeglas i den offentliga konsten till vilka barnböcker som finns på förskolorna i vår stad. Med denna dialog vill vi få med så många Malmöbor som möjligt i arbetet med en ny kulturstrategi, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd med ansvar för kultur och antidiskriminering.

När: 14 februari, klockan 17:00–19.30

Var: Stadsbiblioteket, Kung Oscars väg 11, Malmö

Läs mer här:

http://malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Kulturforvaltningen/Vision-mal-och-planer/Kulturstrategi-2014-2020.html

För mer information:

Hanna Thomé, 0709-13 46 61