Skip to main content

Skånepolisen utbildas om romers historia och livsvillkor

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 11:29 CEST

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) kommer under hösten att utbilda Skånepolisen om romers situation och historia.

I våras fick samtliga inom i Skånepolisens ledningsgrupper i uppgift att läsa Den mörka och okända historien - en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer och resande i Sverige under 1900-talet. Vid tio tillfällen i höst kommer poliserna att diskutera boken tillsammans med medarbetare vid Malmö stads verksamhet RIKC. Enligt Mujo Halilovic, chef för RIKC, fyller utbildningsinsatsen ett viktigt behov inom poliskåren.

Utbildningarna behövs att skapa en ny vi-känsla. Tidigare innebar begreppet att vara svensk att inte vara till exempel jude eller rom, men nu måste vi få alla att förstå att vi har ett nytt samhälle med en ny kulturell mångfald. Ytterst handlar det om att polisen måste få legitimitet hos alla medborgare, säger Mujo Halilovic.

Utbildningarna är en del av avtalet Vår framtid – Tillit, tillhörighet och ansvar, som Skånepolisen och RIKC tecknade i våras. Målet är att till våren 2015 ha utbildat 500 poliser om romsksvensk historia, romsksvenska livsvillkor och RIKC arbete och metoder.

Nästa utbildningstillfälle är torsdag den 4 september i Malmö.

Kontakt
Mujo Halilovic, verksamhetschef på RIKC, 0709-69 21 86
Helena Casu Häll, mångfaldssamordnare vid polisen, 0708-76 29 60

Utsänt av Lotta Narvehed, kommunikatör Malmö stad, 040-34 93 23