Skip to main content

Skånes Dansteater flyttar till Västra hamnen

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 16:04 CET

Ingress:
Skånes Dansteaters lokalproblem har sent omsider fått en lösning. Kommunstyrelsen anmodar nämligen nu kulturnämnden att teckna hyresavtal med Wihlborgs AB avseende lokaler för Skånes Dansteater i fastigheten Västra Varvsgatan 11 i Västra hamnen.

Text:
Hyrestiden ska löpa från 1 januari 2005 till 31 december 2024 och beslutet innebär att Skånes Dansteater under hyrestiden s ka få ett anslag på fem miljoner kronor per år för de samlade hyres- och driftskostnaderna för lokalen. Dessutom får teatern ett bidrag med 685 000 kronor för engångskostnader i samband med flyttningen. Placeringen i Västra hamnen motiveras fram för allt med att lokalerna ligger i närheten av dels Malmö Opera och Musikteaters dekorverkstad, dels Malmö högskola där man inom K3 (konst, kultur och kommunikation) bedriver utbildningar inom bland annat scen- och teaterteknik, interaktionsteknologi s amt kreativ-producentutbildning. Något som ger möjligheter till intressanta samarbeten.

Beslutet att förlägga Skånes Dansteater till Västra hamnen, med den föreslagna finansieringen, har förankrats hos Region Skåne inför regionens eventuella övertagande av teatern. Regionen har meddelat att man inte har några invändningar.

- Det känns väldigt skönt att vi äntligen har nått fram till en lösning, säger kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (s) i en kommentar. Vid sammanvägningen av en ra d olika aspekter på placeringen av Skånes Dansteater har vi kommit fram till att Västra hamnen är det bästa alternativet, inte minst eftersom Skånes Dansteater själv föredrar just den placeringen.
- Vi menar också att en förläggning av Skånes Dansteater till Västra hamnen även kan innebära en betydande fördel för stadsdelen. Vi tror att det kan höja Västra hamnens attraktionskraft och att detta kan stimulera stadsdelens fortsatta tillväxt.