Skip to main content

Skånska kommuner höjer kunskapen om våld i nära relationer

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2014 08:30 CEST

Skåne har fått ett kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Tillsammans med 11 andra kommuner ska Malmö stad öka kunskapen i ämnet och även ge kommunanställda redskap att tidigt upptäcka och synliggöra denna typ av våld.

– Att ha en grundläggande kunskap om våld i nära relationer är ovärderligt oavsett vilken kommunal verksamhet du arbetar inom, säger Charlotte Petersson, utvecklingssekreterare på det nystartade Kompetenscentret.

Stort intresse
Malmö stad startade verksamheten i mars i år och länsstyrelsen i Skåne är samarbetspartner. Tre utvecklingssekreterare har anställts för att öka kunskapen hos kommunanställda inom området våld i nära relationer.

Tolv av Skånes kommuner har hittills skrivit avtal med verksamheten. De kommer inom en tvåårsperiod att genomgå utbildningarna. Avtalskommunerna är Ängelholm, Åstorp, Perstorp, Landskrona, Höör, Svalöv, Eslöv, Staffanstorp, Bromölla, Burlöv, Malmö och Vellinge. 

I uppdraget ingår att erbjuda utbildningar till personal med olika förkunskaper, från olika arbetsområden och med skilda arbetsuppgifter. Utbildningarna finns på olika nivåer. En övergripande basnivå, där fokus ligger på våldet, dess konsekvenser och personalens bemötande. Det erbjuds även fördjupningsutbildningar om exempelvis våldsutövare, barn- och unga, hedersproblematik och samverkan inom kommunen och mellan olika myndigheter.

Vikten av kunskap
Eva-Lena Palm, sektionschef inom Avdelning barn och familj på Sociala resursförvaltningen, tycker att det är glädjande att så många skånska kommuner insett vikten av att ha personal som kan identifiera våldsproblematik.

– Med ökad kunskap i ämnet kommer färdigheter och självförtroende att våga se problemen och att hantera dem. Detta gynnar i slutändan de som är utsatta för våld, menar hon.


Basutbildningen erbjuds fyra till sex gånger om året och fortsättningsutbildningarna en gång om året. Dessutom kommer Kompetenscentrum att arrangera spetsutbildningar och utbildning inom metodstöd såsom hot- och riskbedömningsinstrument. 

En första utbildning genomfördes den 22 maj för kommunanställda i Svalöv.

Mer information


Eva-Lena Palm
Sektionschef
Telefon: 0708-18 76 11

Charlotte Petersson
Utvecklingssekreterare
Telefon: 0723-85 19 23