Skip to main content

Skärpt miljöbilsdefinition

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 16:46 CET

I arbetet med Malmö stads miljöbilsstrategi skärper man nu sin miljöbilsdefinition och utgår från den statliga definitionen. Det innebär att man ytterligare höjer ambitionen om att vara en föregångare inom miljöbilsområdet.   

Malmö stads miljöbilsdefinition har sedan år 2006 utgått från den statliga definitionen och när den nu skärpts så väljer Malmö stad att göra detsamma.

Kraven i nya definitionen omfattar cirka tio procent av nybilsförsäljningen till skillnad från 40 procent i den förra. Den innefattar också minibussar och transportfordon och kräver att elbilar och laddhybrider får ha en förbrukning på max 37 kWh per hundra kilometer.     

Redan under första kvartalet av 2013 kommer fler än 40 el- eller gasfordon att levereras till Malmö stad, vilket betyder att man utan problem kommer att komma upp i 50 procent godkända fordon. Med en ny fordonsupphandling kommer man vid årets slut att ha nått delmålet om 60 procent godkända fordon.  

För fordon som införskaffades innan den första januari 2013 kommer det att finnas övergångsregler.  

– Vi låter inte regeringens oförmåga att ge tydliga signaler om biogas och miljöbilar hindra oss. Vår fordonsflotta ska med tiden i stort sett enbart bestå av biogasbilar och elbilar. Kommuner kan, som relativt stor inköpare, göra en insats i de första introducerande åren för ny miljöteknik, säger Anders Rubin (S), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden. 

– Då det kommer många funktionella el- och gasbilar på marknaden blir det allt enklare att klara de mycket ambitiösa mål vi har för Malmö stad, säger Karolina Skog (MP), kommunalråd och vice ordförande i tekniska nämnden.

Kontaktpersoner

Anders Rubin, 0706-36 26 77

Karolina Skog, 0734-26 44 64

(Ärende 23)