Skip to main content

Skanska förverkligar sin satsning i Norra Hamnen

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 12:20 CET

Skanska köper mark i det framväxande Malmö Industrial Park, Norra hamnen, för att uppföra ett kubiklager om
17 000 m² BTA på en tomtyta om 34 000 m² för en köpesumma av 28,9 miljoner kronor.

Markköpet är startskottet för utvecklingen av nya verksamheter i Norra Hamnen som bidrar till att stärka regionens attraktionskraft, tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.

Malmö Industrial Park har ett unikt läge i direkt anslutning till hamnen och CMP (Copenhagen Malmö Port), en fullservicehamn som hanterar alla typer av fartyg och gods.

Norra Hamnen och Malmö Industrial Park är ett utfyllnadsområde som möjliggör ytor för verksamheter med inriktning mot trimodala transporter, förädlande verksamhet och tydlig hamnanknytning.

- Skanskas etablering är ett kvitto på att Malmö Industrial Parks utvecklas i helt rätt riktning och att samarbetet med Malmö Copenhagen Port är framgångsrikt. Företagen som etableras här stärker hamnens verksamheter och fler jobb skapas när godsmängderna över kaj ökar, säger Milan Obradovic, ordförande i Tekniska nämnden, Malmö stad.

Skanskas Kubiklager i Malmö ska byggas mitt i hjärtat av regionens nya logistikcentrum, Malmö Industrial Park. Området är utvecklat för att möta framtidens möjligheter och vara ett nav i Öresundsregionen.

- Norra Hamnen Kubiklager kommer att erbjuda marknaden effektiva logistiklokaler på moderna och flexibla villkor i bästa läge med direkt anslutning till hamnområdet och järnvägsnätet. Malmö Stad satsar stort på infrastrukturen vilket ytterligare kommer att öka tillgängligheten till väg-, tåg- och båttransporter, säger Henrik Ahnström, marknadsområdeschef på Skanska.

Beslut togs i Tekniska nämnden 160224

Kontaktuppgifter:

Milan Obradovic, ordförande Tekniska nämnden, tfn; 0708-41 72 37


Henrik Ahnström, marknadsområdeschef Skanska henrik.ahnstrom@skanska.se
Tfn; 010-448 43 49 / 070-205 45 42

Katarina Burle, kommunikationschef fastighetskontoret, tfn: 0706 34 17 10, katarina.burle@malmo.se

Fakta Malmö Industrial Park

  • Industriparken utvecklas i flera etapper. Den första ligger i södra delen av området. Anläggningsarbetena är påbörjade.
  • Den sista etappen av Industriparken ska vara utbyggd om cirka tio år. Av den cirka 900 000 kvadratmeter stora parken kommer ungefär 750 000 kvadratmeter då att vara bebyggd.