Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk

Pressmeddelande -

Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk

Lokalpolitiker i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Spanien och Storbritannien tar nu initiativ till ett upprop för skatteparadisfria kommuner och regioner: www.taxhavenfree.org. Samtidigt lanseras i Storbritannien Fair Tax Mark för företag och banker som vill visa att de betalar en rättvis skatt: www.fairtaxmark.net. Skatteparadisuppropet lanseras i samband med konferensen "Välfärd och framtid" den 15 mars på ABF-huset i Stockholm, på seminariet "Tax Haven Free City" kl 14.30-16.00. På seminariet medverkar kommunalrådet Carina Nilsson (S) från Malmö, Mathilde Dupré från den franska skatteparadiskampanjen och Leonie Nimmo från Ethical Consumer som lanserat Fair Tax Mark. 

Det blir allt svårare att garantera medborgarna en god välfärd när skattepengarna inte räcker till. Skatteflykten har blivit ett växande problem, i synnerhet genom att multinationella företag systematiskt utnyttjar kryphål i lagen i syfte att föra över sina vinster obeskattade till skatteparadis.

EU-länderna förlorar årligen 1000 miljarder euro på skatteflykt, mer än vad samtliga EU-länder satsar på sjukvård. Skatteparadisen utgör idag ett svart hål i den globala ekonomin. Enligt James S. Henry från Tax Justice Network göms 21-32 000 miljarder dollar i skatteparadisen. Om de summorna beskattats rättvist hade det funnits gott om resurser till vår gemensamma välfärd, till internationell solidaritet och till klimatsatsningar.

Ansvaret för att ta itu med skatteflykten vilar främst på politiker verksamma på nationell och internationell nivå, men i väntan på ett internationellt regelverk, kan lokalpolitiker ta sitt ansvar för att medborgarnas skattepengar inte ska gå till företag, banker eller fonder som utnyttjar skatteparadis för skatteflykt. Till exempel genom att återta verksamhet i kommunal regi eller genom att ställa krav på land-för-land-rapportering av banker och av företag som lägger anbud i den offentliga upphandlingen. Land-för-land-rapportering skulle synliggöra om anbudsgivarna betalat en rättvis skatt i varje land där de är verksamma.

Sedan 2010 har franska regioner börjat agera mot skatteflykt genom att kräva transparens av bankerna som de samarbetar med. I Sverige, Norge och Finland tar kommuner initiativ för ökad transparens och ansvarsfull skattepraxis i sin offentliga upphandling. Nu bildar lokalpolitiker i ”skatteparadisfria” kommuner och regioner ett internationellt nätverk:

– Jag tycker att det är djupt omoraliskt att skattefinansierade verksamheter försöker trolla bort vinst för att slippa att betala skatt. Om vi stoppar skatteflykten kommer vi att kunna satsa mer pengar på kvalité i välfärden, säger Carina Nilsson, kommunalråd (S) i Malmö.

– Det måste vara vårt ansvar som politiker på alla nivåer att se till att varje skattekrona används till vår gemensamma välfärd och inte försvinner iväg till skatteparadis, säger Bertil Dahl, kommunalråd (V) i Kalmar.

– Alla människor förstår att vi inte kan bevara den gemensamma välfärden om våra skattemedel går till företag som inte själva ärligt betalar skatt. Kampen mot skatteparadisen måste vi helt enkelt vinna. Mobiliseringen har bara börjat och i Finland har vi god vind i seglen med initiativ i många kommuner, säger Thomas Wallgren, fullmäktigeledamot, (S) i Helsingfors, Finland.


– Det är de lokala kommunerna som bär största ansvaret för ordning av välfärdsservicen och detta via skattefinansiering. Därför bör också kommunerna vara aktiva i kampen mot skatteflykten, säger Johannes Hirvaskoski, fullmäktigeledamot, Centerpartiet, Vanda, Finland.

– Det er snakk om en konkurransevridende struktur få kjenner omfanget av. Skatteparadiser er ødeleggende for ærlige aktører, og rammer hardest fattige land, men også deg og meg, säger Lars Giæver, kommunestyrerepresentant, Miljøpartiet De Grønne i Lillehammer kommune, Norge.

– I think it’s financial suicide for the public sector to support companies that evade taxes. Local action will support and promote international legislation, sager Ian Eiloart, Liberal Democrat, Member of Lewes District Council, UK.


Kontaktpersoner:

Carina Nilsson, 040-34 12 61

Bertil Dahl, 070-34 81 768

Gunilla Andersson, Nätverket för Gemensam Välfärd, 072-518 00 45


Programmet för konferensen "Välfärd och framtid" bifogas.


Ämnen

RegionerPresskontakt

Presstjänst

Presstjänst

Presskontakt Malmö stads presstjänst för journalister 040-341150