Skip to main content

Skolinspektionen färdig med granskningen av skolverksamheten i Södra innerstaden

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 14:55 CET

Det pågår ett mycket bra långsiktigt arbete för att utveckla förskole-, skol- och skolbarnomsorgsverksamheten i stadsdelen Södra innerstaden. Men det finns också saker som måste förbättras. Så kan resultatet av Skolinspektionens granskning som presenterades i dag kort sammanfattas.

Vid ett möte fick stadsdelsförvaltningen, nämndspolitiker och skolledningen ta del av Skolinspektionens granskning och synpunkter. Inspektionen lyfter fram det goda arbete som redan görs, bland annat framhålls den långsiktiga utvecklingen av det pedagogiska arbetet i alla skolor, förskolor och skolbarnsomsorg. Särskilt pekar Skolinspektionen på den höga kvaliteten inom skolbarnsomsorgen. 

Ett antal områden behöver utvecklas ytterligare. Bland annat kunskapsresultaten, de individuella utvecklingsplanerna och studiehandledning på modersmålet. 

Stadsdelsförvaltningen ställer sig positiv till granskningen. Om sex månader ska förvaltningen återkomma till Skolinspektionen med en handlingsplan innehållande åtgärder för att förbättra de utvecklingsområden som utpekas. 

För ytterligare information kontakta barn- och ungdomschef Ingegerd Ekström, tel. 0709-586409.