Skip to main content

Skolverket satsar på Sofielundsskolan

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 13:01 CEST

Sofielundsskolan i Södra innerstaden i Malmö är en av tio svenska skolor i Skolverkets nya satsning på handledning för lärande.

– Väldigt positivt, nu får vi extra stöd i det arbete vi redan påbörjat, säger barn- och ungdomschefen, Ingegerd Ekström.

Skolverket gör, med start i år, en satsning på tio skolor i runtom landet. De är skolor vars närområden och befolknings- och sociala strukturer ställer särskilda krav på metoder och pedagoger för att nå hög måluppfyllelse. Satsningen innehåller handledning av personal, läxhjälp och studiehandledning på elevernas modersmål. Insatserna motsvarar två miljoner kronor per år, under tre års tid.

 – Sofielundsskolan har stora utmaningar men också en mycket stor potential. Därför är det extra roligt att Skolverket väljer att jobba med oss, kommenterar Anders Malmquist, stadsdelschef för Södra innerstaden.

För ett par år sedan totalrenoverades Sofielundsskolan. I dag är den Malmös modernaste grundskola, med interaktiva tavlor i varje klassrum och datorer till alla elever upp till årskurs 6. Samtidigt med den fysiska upprustningen har ett långsiktigt kvalitetsarbete med fokus på metodik, värdegrund och betygsresultat börjat ge resultat.

 – Vår strategi är att jobba underifrån, att börja med de yngre barnen. Skolinspektionens rapport från förra året visade att vårt värdegrundsarbete är framgångsrikt. De nationella proven i årskurs 5 klarades av 85 procent av eleverna, säger Sofielundsskolans rektor Peter Lindberg.

– Skolverkets satsning är väldigt positiv för oss. Sofielundsskolan har en stor potential och det pågår ett gediget kvalitetsarbete där redan. Nu får vi stöd för att snabbare nå målen, säger Ingegerd Ekström, barn- och ungdomschef i Södra innerstadens stadsdelsförvaltning.

 – Nu ska vi träffa Skolverket och tillsammans bestämma hur satsningen ska läggas upp, säger Anders Malmquist.

För ytterligare information, kontakta:

Rektor, Sofielundsskolan, Peter Lindberg, tel. 0733-708963

Stadsdelschef, Södra innerstaden SDF, Anders Malmquist, tel. 0708-540208

Barn- och ungdomschef, Södra innerstaden SDF, Ingegerd Ekström, tel. 0709-586409.