Skip to main content

Skonaren på Öresundsgården avvecklas

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:19 CEST

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 augusti att påbörja avvecklingen av 22 platser på avdelning Skonaren på Öresundsgården i Limhamn.

- Stadsdelsförvaltningen anpassar nu antalet platser i stadsdelen efter behovet. Vi har fler platser än vad det finns behov av i den egna stadsdelen. Platser som vi säljer till övriga
stadsdelar i Malmö minskar också och det finns risk att vi står med tomma platser, säger Gisela Green som är vård- och omsorgschef i Limhamn-Bunkeflo.

Beslutet grundas på att andra stadsdelar köper färre platser i Limhamn-Bunkeflo och platserna på Öresundsgården är inte fullvärdiga, vilket minskar efterfrågan. Platskostnaden är hög och nuvarande hyresavtal löper ut med uppsägning före den 30 september 2009.

De boende som blir berörda har eller kommer att få träffa hemvårdsinspektör och läm na sina önskemål om annat boende. Dessa önskemål kommer i så stor utsträckning som möjligt att tillgodoses.

Personalen på avdelningen kommer att erbjudas annan tjänst inom stadsdelsförvaltningen.

Mer information: Vård- och omsorgschef Gisela Green, telefon 040-34 63 57

Informatör Anita Andersson, telefon 040-34 63 02, 070-601 63 02