Skip to main content

SLU Alnarp - utställning av studentpresentationer om Kirsebergs utveckling

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 14:23 CET

Kirsebergs järnvägsverkstäder, Östervärn och ny Entré till Malmö

SLU Alnarp - studentpresentationer och utställning

Studentkursen Large structures, mastersprogram på SLU Alnarp, arbetar med den fördjupade översiktsplaneringen för Kirseberg-Östervärn i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor, Jernhusen AB och Entré/Malmö Plaza. Det kommer att bli många nya bostäder i ett område som i dag har en omfattande infrastruktur, barriärer och splittrad grönska. Den nya järnvägsstationen Östervärn på Malmös kommande järnvägsring kan bli Skånes tredje största, räknat efter antalet människor boende inom en radie av en kilometer. En hållplats från Malmö högskola och med bra placering i stråket Malmö-Lund, är läget en given framgångsfaktor för stadsdelen. Järnvägsverkstädernas areal är lika stort som Kirsebergsstaden, men få känner till området eller har besökt det. Här finns plats för många: utvecklare, unga byggare med små projekt och experimentlusta, skolor m m. Flera olika uttryck för mångfald kan få komma till sin rätt på många olika sätt. Området kan komma att erbjuda upplevelser som gör resan värd långväga i från. Markföroreningar kan hanteras med ny grön teknik, som behövs i urbana miljöer.

På andra sidan av Östervärn station ligger Malmös entré, en lika stor utmaning. Varuhuset byggs om, men hur skall kvarteren framför utvecklas? Hur kan Kirseberg bättre byggas samman med staden? Värnhem har en stolt historia. Hur ska synen på östra Malmö förändras till det positiva?  

Varje student väljer själv sin problematisering av uppgiften. Detaljerat tidsprogram: http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltj/institutioner-vid-ltj-fakulteten/institutionen-for-landskapsarkitektur-planering-och-forvaltning-/

Vi börjar på måndag förmiddag med de förslag som problematiserar storskaligast (Malmö och ”världen”) och avslutar på tisdag eftermiddag med de mest lokala perspektiven. 

Plats: SLU Alnarp, Alnarpsgården, Arken

Tid: 16-17 december, kl 9-16 båda dagarna.  

Kaffe bjuds. Alnarpsrestaurangen erbjuder lunch.

Hjärtligt välkomna!

Erik Skärbäck

Kursansvarig

erik.skarback@slu.se