Skip to main content

Slutlig antagning till gymnasieskolan i Malmö

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 13:28 CEST

Den slutliga antagningen till de 13 kommunala (inkl gymnasiesärskolan) och 22 fristående gymnasieskolorna i Malmö är nu klar. Sedan ansökningsperioden startade har tre fristående skolor beslutat att inte starta några utbildningar hösten 2012.

Till de 3990 platserna på nationella program har 4106 ungdomar sökt i första hand varav 3231 är behöriga till programmet. 3232 ungdomar är antagna varav 2531 på sitt förstahandsval.

Störst andel antagna finns på de högskoleförberedande programmen med 2328 ungdomar vilket motsvarar 72%. Motsvarande andel 2011 var 71,5%. Samhällsvetenskapsprogrammet är störst med nästan 808 antagna. Yrkesprogrammen har 904 ungdomar antagna vilket motsvarar 28%. Motsvarande andel 2011 var 28,5%. Hantverksprogrammet är störst med 160 antagna.

För ungdomar som inte nått behörighet till önskat nationellt program finns fem introduktionsprogram: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion. Till dessa program är 1034 ungdomar antagna vilket är 42 färre än 2011.

Av ungdomarna som ansökt från Malmö är det 255 som inte fått någon plats. De flesta har enbart sökt utbildningar de saknar behörighet till eller lämnat ansökan för sent och kan därmed inte få plats förrän ungdomar som sökt i tid fått plats. De som sökt i tid och är behöriga, står som reserver och får avvakta antagning till reservantagningen i augusti. Ett råd till alla dessa ungdomar är dock att under sommaren besöka Vägledningscentrum i Malmö för att få hjälp att komplettera sin ansökan för att vara säkra att få en gymnasieplats till skolstarten.

Det finns över 750 lediga platser totalt och på nästan alla program på gymnasieskolorna i Malmö.

Uppgifter om meritvärden som krävdes vid den slutliga antagningen finns på www.skånegy.se för alla gymnasieskolor i Skåne och Västra Blekinge.

 För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, 040-34 21 41/0733-34 20 80, ann-sofie.nordh@malmo.se.

Vänligen
Marina Glisovic
Informatör, utbildningsförvaltningen
0733-59 60 40

marina.glisovic@malmo.se