Skip to main content

Slutlig antagning till gymnasiet är nu klar

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 13:42 CEST

Den 3 juli meddelas den slutliga antagningen till ungdomar som sökt gymnasieskola i Malmö och resten av Skåne samt västra Blekinge.

Inför den slutliga antagningen har 4071 elever sökt nationella program i Malmö som sitt förstahandsval. Detta är 35 färre förstaval än 2012 vid samma tidpunkt. Utbudet är fortsatt mycket större än vad det finns sökande. Till nationella program är 3266 sökande antagna, 2409 på sitt förstahandsval av program/inriktning och skola. Det finns lediga platser på alla nationella program utom International Baccalaureate, dock inte på alla skolor. Totalt redovisas 741 ”lediga” platser och majoriteten finns på de fristående skolorna.

Ansökningarna till de kommunala skolorna har ökat sedan 2012 samtidigt som valen till de fristående skolorna har minskat. Andelen förstahandsval till kommunal skola är nu 59,4% jämfört med 57,1% 2012.

Efter en vår där flera friskolor i landet lagts ner är det positivt för elever som sökt friskolor i Malmö att samtliga finns kvar vid den slutliga antagningen. Det är endast ett fåtal program som lagts ner på några skolor och detta har kunnat meddelas elever i så pass god tid att kunnat göra omval.

Yrkesprogrammen fortsätter att tappa elever när det gäller förstahandsval. Av de antagna utgör eleverna till yrkesprogrammen 28,5%, en halv procent fler än 2012. Populärast av yrkesprogrammen är El- och energiprogrammet med 196 förstahandssökande, följt av Vård- och omsorgsprogrammet med 152 förstahandssökande.

Till de högskoleförberedande programmen är det kö på några skolor, men det finns platser att söka på andra skolor för de som preliminärt inte kommit in på önskat program. Populärast av de högskoleförberedande programmen är Samhällsvetenskapsprogrammet med 943 förstahandssökande följt av Naturvetenskapsprogrammet med 692 förstahandssökande.

Första veckan i augusti startar reservantagningen och den pågår till och med den 15 september. Då lämnas antagningen över till respektive skola om det fortfarande finns lediga platser.

Listor med jämförelsetal per program och skola finns på www.skanegy.se 

För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, 040-34 21 41 / 0733-34 20 80, ann-sofie.nordh@malmo.se.


Bifogade filer

PDF-dokument