Skip to main content

Snickeri upphör

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 10:44 CEST

Ingress:
Rosengårds stadsdelsfullmäktige har beslutat att verksamheten vid vård och omsorgsverksamhetens snickeri och terapi ska upphöra. Medel saknas i internbudgeten fr o m 1 juli 2003.

Text:
Efter den diskussion som ägde rum vid stadsdelsfullmäktiges sammanträde den 1 oktober ang verkställigheten gäller nu följande:

Stadsdelsfullmäktiges beslut att upphöra med verksamheten gäller.

Avvecklingen kommer att vara klar med utgången av december månad, då båda verksamheterna stängs.

För mer information kontakta:
Lena Gabrielsson, vård- och omsorgschef, 040-34 57 39,
070-6903316
Andreas Konstantinides, ordförande, Stadsdelsfullmäktige i Rosengård,
070-849 67 07, 040-34 34 63