Skip to main content

Sociala resursförvaltningen utökas med fyra verksamheter den första januari

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 08:28 CET

Från första januari 2010 utökas Sociala resursförvaltningen med tre boenden och en behandlingsinsats.

De fyra verksamheter som kommer ansluta till Sociala resursförvaltningen 2010 är:

Bostadsbyn Per-Albin - ett boende för ensamstående personer eller par som varit drogfria under minst sex månader.  Varje hushåll sköter sin egen mathållning, tvätt osv. precis som när man har en egen lägenhet. Verksamheten var tidigare en del av SDF Södra innerstaden.

Lönngården - ett kommungemensamt lägenhetsboende med serviceinsatser för alkoholmissbrukare över 50 år som är eller löper risk att bli hemlösa. Boendet har funnits sedan mars 2006. Verksamheten var tidigare en del av SDF Södra innerstaden.

Härberget Beijers Hus - ett dygnsboende för bostadslösa män. Beijershus är kommunens sista trappsteg före träningslägenhet/egen lägenhet, och består av två enheter. Verksamheten var tidigare en del av SDF Kirseberg.

MST-verksamheten - Multisystemisk terapi är en intensiv behandlingsform för ungdomar med allvarlig social problematik i form av kriminalitet, missbruk, skolproblem och relationssvårigheter. Det finns kapacitet för behandling av ca. 40 familjer om året och familjerna remitteras till behandling via socialtjänstens Individ-och familjeomsorg. Verksamheten var tidigare en del av SDF Södra innerstaden.

 

Det här är Sociala resursförvaltningen

Sociala resursförvaltningen ansvarar för kommunövergripande verksamheter inom individ- och familjeomsorg, vård och omsorg, samt inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Malmö.

Bakgrunden till förvaltningen är den organisationsutredning som genomfördes 2007-2008 och beslutades om i Kommunstyrelsen. I dagsläget består Sociala resursförvaltningen av nästan 60 olika verksamheter.

 

För mer info: www.malmo.se/socialresurs

 

För kommentarer: Eva Ahlgren, direktör för Sociala resursförvaltningen, 040-34 93 05, 0708-34 38 50, eva.ahlgren@malmo.se

För ytterligare information: Dick Fredholm, informationschef för Sociala resursförvaltningen, 0733-504 605, dick.fredholm@malmo.se