Gå direkt till innehåll
Perspektivbild, kv Sjösättningen, Västra Hamnen i Malmö. Illustration: Skanska
Perspektivbild, kv Sjösättningen, Västra Hamnen i Malmö. Illustration: Skanska

Pressmeddelande -

​Sociala villkor högt på agendan när Skanska bygger i Västra Hamnen

Malmö stads tekniska nämnd sade idag ja till försäljning av fastigheten Malmö Sjösättningen 1 i Västra Hamnen till Skanska Sverige AB, för uppförande av vårdboende, förskola och lokaler. Till byggprojektet hör en social agenda som ska ge praktikplatser, koppling till undervisning för mellanstadieelever i Rosengårdsskolan och lokaler för Yalla Trappans verksamhet.

– Tillsammans med Skanska försöker vi nu implementera social hållbarhet som en naturlig del av exploateringsprocessen. Det handlar om att bryta barriärer, för oss är det också ett sätt att testa hur vi kan utveckla vårt arbete. Social hållbarhet är allas ansvar, säger Sven Gustafsson, enhetschef på fastighetskontorets projektenhet.

För fastigheten Malmö Sjösättningen 1 gäller Dp 5476. Under markanvisningstiden och framtagandet av detaljplanen har Malmö stad tillsammans med Skanska drivit ett gemensamt utvecklingsarbete i form av ett pilotprojekt, i syfte att testa hur staden tillsammans med fastighetsbranschen kan skapa mervärden inom stadsutveckling. Parterna har arbetat fram konkreta aktiviteter som kan stå modell för framtida projekt.

– Det har varit både inspirerande och utvecklande att jobba med social hållbarhet tillsammans med Malmö stad. Detta är en viktig samhällsfråga som ligger helt i linje med Skanskas värderingar och strategi. Vi ser fram mot att gemensamt förverkliga den sociala handlingsplanen och göra Malmö till en ännu bättre plats att leva på, säger Hans Fransson, affärsutvecklare, Skanska.

Projektet Sjösättningen 1 omfattar bland annat tre åtaganden: praktikplatser för arbetssökande Malmöbor, ett samarbete med Rosengårdsskolans elever under byggprocessen samt en lokal för det arbetsintegrerande, sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappans verksamhet.

– Det här är ett välkommet tillskott för Malmös äldsta och yngsta. Men det är inte bara ett byggprojekt. Modellen som involverar praktikplatser, skolsamarbete och samverkan med civilsamhället, visar hur kommunen tillsammans med andra aktörer klarar att bygga ut och samtidigt öka stadens sociala hållbarhet, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Den planerade byggnaden inom fastigheten Sjösättningen 1 ska rymma lokaler för ett äldreboende om cirka 5 450 m2 BTA, bruttoarea, en förskola för 120 barn om minst 1 800 m2 BTA och två verksamhetslokaler om totalt cirka 130 kvadratmeter BTA. Köpeskillingen är 29 065 000 kronor.

Försäljningen av Sjösättningen 1 planeras följas av fastigheterna Sjösättningen 2 och 3, två bostadsprojekt inom samma kvarter som också omfattas av den sociala agendan. Arbetet med att integrera social hållbarhet inom stadsutveckling utgår från Malmökommissionens rekommendationer.

Kontakt

Sven Gustafsson, enhetschef fastighetskontoret, Malmö stad, 0734-33 89 26, sven.gustafsson@malmo.se

Hans Fransson, Senior Business Development, Skanska Sverige AB, 010-448 30 59, hans.hf.fransson@skanska.se

Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, 040-34 10 16, andreas.schonstrom@malmo.se

Ämnen

Taggar

RegionerPresskontakt

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Fastighets- och gatukontoret: Caroline Franzén

Kommunikatör 0733-70 89 11

Relaterat material