Skip to main content

Sociala villkor och Vita jobb-modellen införs i Malmö stads upphandlingar

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 16:15 CET

Vita jobb-modellen och sociala villkor ska användas i all Malmö stads tjänsteupphandling. Det är resultatet av pilotprojektet Förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen som Malmö stad genomfört och vars slutrapport nu presenterats för kommunstyrelsen. Pilotprojektet har omfattat fem upphandlingar där man ställt sociala villkor och tillämpat Vita jobb-modellen.

Med en årlig upphandling av varor och tjänster på fem miljarder kronor är Malmö stad en betydande aktör på marknaden som genom socialt hållbar upphandling kan påverka samhällsutvecklingen, till exempel genom att underlätta för arbetslösa att komma i arbete. Detta har man tagit fasta på i pilotprojektet som med sina sociala villkor ställer krav på att de anlitade leverantörerna att anställa långtidsarbetslösa personer. Tillämpningen av Vita jobb-modellen har inneburit att leverantörerna ska erbjuda kollektivavtalsenliga villkor.   

Pilotprojektet avslutades i oktober förra året och det är ännu för tidigt att dra några slutgiltiga slutsatser, men projektet välkomnas av leverantörerna som deltagit eftersom också de vill se ett näringsliv fritt från svart arbetskraft.

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagen att Vita jobb-modellen och sociala villkor ska används i all tjänsteupphandling i Malmö stads förvaltningar och helägda kommunala bolag. När dessa inte används måste det motiveras särskilt.

Man beslutade också att avsätta 1,5 miljoner kronor till arbetet med hållbar upphandling, med särskilt fokus på miljömässiga, etiska och sociala villkor.      

– Vårt arbete med den offentliga upphandlingen har visat att det går att ställa sociala krav för att motverka lönedumpning, främja sysselsättning för arbetslösa och ett sunt näringsliv. Nu går vi vidare för att Malmö ska bli ledande i landet på socialt hållbar upphandling, vi vet att många kommuner vill följa vår modell, säger Andreas Schönström (S), arbetsmarknadskommunalråd. 

– Malmö kan påverka genom krav och villkor vid upphandling för att minska såväl miljöpåverkan som att förbättra sociala villkor, arbetsmiljön och anställdas rättigheter. Detta både i Sverige och globalt. Därför är det en självklarhet för mig att Vita Jobb-modellen nu växlas upp och börjar användas i stor skala i stadens upphandlingar, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Om vi menar allvar med att vi vill skapa en socialt hållbar stad är det en självklarhet att vi tar ansvar även för de fem miljarder skattekronor som Malmö upphandlar för varje år. Att det nu blir regel att vita jobb-modellen används vid all upphandling är ett steg på vägen. Så tar vi vårt ansvar för att motverka svartjobb, för människors rätt till jobb och till schyssta arbetsvillkor på jobbet, säger Hanna Thomé (V), kommunalråd.


Kontaktpersoner

Andreas Schönström, 0709-11 68 97

Lari Pitkä-Kangas, 0734-26 44 81

Hanna Thomé, 0709-13 46 61

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 040-34 11 06

(Ärende 9)