Skip to main content

Södra Innerstaden bjuder in till medborgardialog

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 16:45 CET

Den 9 mars bjuder Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige in invånarna i Södra Innerstaden till en medborgardialog.

Syftet är att fånga upp idéer och starta en dialog om hur den kommunala servicen fungerar idag och hur den kan förbättras i framtiden.

- Vi vet av de erfarenheter vi gjort att en god samhällsutveckling bygger på varje m
änniskans egen kraft och att möjligheten att kunna påverka och vara delaktig i samhället. Vårt arbete måste bygga på dialogen med våra invånare, ung som gammal, säger Eva Ahlgren, stadsdelschef Södra Innerstaden.

Frågorna kommer att beröra de områden som stadsdelsförvaltningen arbetar med: äldreomsorg, socialtjänst, trygghet, arbetsmarknad, skolor och förskolor.

Medverkar gör politiker och tjänstemän.

Pressen är välkommen att delta:
Plats: Matsalen, Möllevångsskolan, Friisgatan 34
Tid: kl.18.00-20.00

För fler kommentarer:
Eva Ahlgren, stadsdelschef:
Telefon: 040- 34 64 20, 0708 ? 34 38 50
e-post: eva.ahlgren@malmo.se

För mer information:
Dolores Peraic, informatör
Telefon:040-34 64 15, 0734-47 37 73
e-post:dolore.peraic@malmo.se