Skip to main content

Södra Innerstaden vinner andrapris för Kvinnofridsprogram på Kvalitetsmässan

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 14:16 CEST

Kvinnofridsprogrammet som Södra Innerstaden ansvarar för har vunnit ett andrapris på Kvalitetsmässan i Göteborg. Mässan sker vartannat år och stimulerar kvalitetsarbete i offentlig sektor.

Kvinnofridsprogrammet som antogs av stadsdelsfullmäktige i Södra Innerstaden 1999 har upprättat kriscentrum för både kvi nnor och män i Malmö. Våren 2004 startar ett kriscentrum för barn. Programmet består även av utbildningsinsatser för personal, samverkan mellan myndigheter och utvecklings- och metodarbete.

-Vi i arbetsgruppen är mycket stolta för det här priset. Malmö Stad är den kommun som har kommit längst med att samverka mellan socialtjänst, polis, sjukvård och ideella krafter som tex. kvinnojouren.Birgitta Nilsson, kommunalråd i sociala frågor, har varit väldigt engagerad i programmet så vi har haft st arkt stöd från politikerna, säger Margot Olsson som är projektledare för Kvinnofridsprogrammet.

Kvinnofridsprogrammets sätt att arbeta utgår från grundvärderingen att samhället har ansvaret för skydd och stöd av våldsutsatta kvinnor och barn. Berörda myndigheter måste samverka och det behövs enhelhetssyn i instanserna. Därför upprättas kriscentrum för alla parter; kvinnor, män och barn och samverkan sker mellan offentlig sektor och ideella krafter.

Priset betyder mycket för den arbetsgrupp bestående av åtta personer som har arbetat med kvinnofridsprogrammet.
-Detta betyder förhoppningsvis att vi kan fortsätta vårt arbete och att vi har hittat en modell som är bra. Det finns ett stort behov eftersom 2500 kvinnor misshandlas varje år och lika många barn växer upp med våld i hemmet, säger Margot Olsson.

För mer information kontakta:
Margot Olsson, projektledare 040-34 38 27, 0708- 18 91 69
Ann Himmelstrand, assistent 040-34 56 05