Skip to main content

Södra Tullgatan rustas upp

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 16:22 CET

Malmö 2011 11 23

Lagom till sommaren får Södra Tullgatan ett nytt utseende, efter att tekniska nämnden sagt ja till ombyggnationen på onsdagen. Shoppinggatan mellan Gustav Adolfs torg och Södra Vallgatan ska få två breda hällstråk i natursten på båda sidor om trädallén och ytan mellan dem ska beläggas med smågatsten på tvären. Naturstenen är tänkt att påminna om att Södra Tullgatan ligger i ett kvarter som är kulturhistoriskt intressant, samtidigt som tillgängligheten blir bättre. Två nya träd ska också planteras i allén och mellan dem ska det placeras ut bänkar.

– Omgörningen av Södra Tullgatan är en liten men viktig detalj i vårt arbete med att förbättra gatorna i city och göra dem mer attraktiva och tillgängliga, säger Anders Rubin (S), tekniska nämndens ordförande och kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

 

Kontaktperson

Anders Rubin, 0706-36 26 77

(Ärende 23)