Skip to main content

Sofia behandlingshem utvalda av FN-organ

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 08:49 CET

Ingress:
Sofia behandlingshem kommer att få delta i FN-organet UNODC:s projekt ”Women Specific Drug Treatment Services”. Sofia är ett behandlingshem av femton som har blivit utvalda och projektet är världsomspännande.

Text:
En vägledande skrift om det senaste inom behandling av kvinnliga missbrukare. Det är målet för det expertmöte i Wien dit Sofia Behandlingshem är inbjude
t den 15-17 december.

- De har valt oss på basis av ett frågeformulär om vår verksamhet som vi besvarade. Det kan också ha haft betydelse att vi blivit omnämnda av Socialstyrelsen som en bra verksamhet för en tid sedan och att det finns mycket dokumenterat om oss, berättar Lotta Länne som är chef på Sofia Behandlingshem.

Värd för mötet är FN:s byrå för drog och brottsbekämpning UNODC (United Nations Office of Drug and Crime). Syftet är att identifiera nya och förbättrade behandlingsmetoder fö
r kvinnliga drogmissbrukare. Genom att bl a bidra med faktiska exempel på drogberoende kvinnor i olika politiska, ekonomiska och sociokulturella sammanhang hoppas man bättre kunna belysa behandlingsarbetets olika faser, gällande allt ifrån planering, utveckling och genomförande av strategier. Med publikationens hjälp vill man också öka medvetenheten om att det finns ett stort behov av att få fram förbättrade metoder inom det könsresponsiva drogbehandlingsarbetet.

- Det känns oerhört spännande
och hedrande att få chans att delta i ett sådant här projekt, säger Lotta Länne, som kommer att vara Sofias representant i Wien.

UNODC- projektets uppgift är att producera användbara verktyg som ska användas för att utveckla och förbättra behandlingsmetoder för missbrukare från i synnerhet utsatta grupper i samhället såsom kvinnor, ungdomar och äldre. Mer information finns att få på UNODC:s hemsida: www.unodc.org/odccp/treatment_toolkit.html

Mer information fås av Lotta Länne på 070-2230587.