Skip to main content

Sommarens utställningar på Malmö Konsthall presenteras

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 10:16 CEST

Ana Jotta, Fala-só, 2017. Installationsbild: DAS-IST-DAS? Temporary Gallery, Köln 2018. Foto: Simon Vogel. Courtesy ProjecteSD, Barcelona.

THREE MORAL TALES  

Joëlle de La Casinière, Ana Jotta, Anne-Mie Van Kerckhoven 

15.6 – 25.8 

Curator: François Piron

Sommarens utställning Three Moral Tales på Malmö Konsthall presenteras. Möt Joëlle de la Casinière från Frankrike, Ana Jotta från Portugal och flamländska Anne Mie Van Kerckhoven, som alla tre har gemensamt att de inte lägger någon vikt vid samtidskonstens förhärskande trender. De har dessutom under hela sina karriärer kämpat outtröttligt för att slippa kategoriseras eller placeras i fackSamtidigt presenteras objekt, teckningar, fotografi och fotogravyrer av konstnären Kristine Kemp i Mellanrummet.

Välkommen till pressvisning torsdagen den 13 juni kl 11. Konsthallschef Mats Stjernstedt presenterar utställningarna tillsammans med curator François Piron och konstnärerna Joëlle de La Casinière, Ana Jotta och Anne-Mie Van Kerckhoven. Dessutom presenteras Kristine Kemp som ställer ut i Mellanrummet samtidigt. Meddela gärna i förväg om du kommer.

Vernissage fredagen den 14 juni kl 18-21. Presentation kl 19.

Den sedelärande sagan är en typ av litterär genre som nådde kulmen av sin popularitet under 1700-talet, en tid då levnads- och handlingsmönster omfattades av stränga traditioner som bestämde sociala roller och genrer.

Konstnärerna som bjudits in till utställningen Three Moral Tales skapar inte moralistiska verk, men här uppstår ändå en viss moralisk dimension i det att de står som kritiska allegorier. Joëlle de La Casinière, Ana Jotta och Anne-Mie Van Kerckhoven använder sig av fabler och karikatyrer för att göra observationer kring och kritisera grymheten hos mänskliga relationer.

Joëlle de la Casinière från Frankrike, Ana Jotta från Portugal och flamländska Anne Mie Van Kerckhoven har alla gemensamt att de inte lägger någon vikt vid samtidskonstensförhärskande trender. De har dessutom under hela sina karriärer kämpat outtröttligt för att slippa kategoriseras eller placeras i fack. Istället har de följt sina egna vägar, valt bortmittfåran och vägrat låta sig påverkas av konstmarknadens och institutionernas olika krängningar och svängningar. Ibland har de skapat alter egon, och dolt eller på ett lekfullt sätt ändrat sina namn som en slags reaktion på en utbredd varumärkifiering av den personliga identiteten inom konstvärlden, och den marginalisering som de påtvingats i egenskap av att vara inte bara kvinnliga konstnärer utan dessutom konstnärer verksamma i perifera städer. På ett något paradoxalt vis har de genom sin marginalisering förmåtts att arbeta mot strömmen, medvetet hålla sig flexibla inför olika medier och stilar, anamma ett egensinnigt formspråk och hålla den totala friheten som sitt högsta och enda ideal.

Kristine Kemp 

15.6 – 25.8 

Malmö Konsthall presenterar objekt, teckningar, fotografi och fotogravyrer av konstnären Kristine Kemp i Mellanrummet. Genom att undersöka aspekter av språk och teknologi skapar den danska konstnären objekt i en rad olika medier som textil och approprierad text. Kristine Kemp är född 1966 i Köpenhamn och utbildad vid Det Kongelige Danske Kunstakademie (1988–1994) och Slade School of Fine Art (1993–1995) i London. Hon är bosatt och verksam i Malmö sedan 2015.