Skip to main content

Sommarstaden blir studentbostäder

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:29 CEST

Kommunstyrelsen ger nu servicenämnden i uppdrag att ombesörja så att Sommarstadens sjukhem på södra sjukhusområdet i Malmö byggs om till studentbostäder.

Det betyder att kommunens korttidsavdelningar för rehabilitering (KRA) flyttas från Sommarstaden.
Vart dessa enheter ska flyttas blir föremål för vidare utredning. Samtidigt har kommunstyrelsen beslutat att upphäva målet om att samla övriga kommungemensamma korttidsplatser till Kiresbergshemmet. En ersättningsplan för korttidsplatserna på Kiresbergshemmet ska tas fram i anslutning till planeringen av den fortsatta utbyggnaden av de särskilda boendeformerna.

- Vår bedömning är att det inte finns något långsiktigt behov eller intresse från stadsdelarna av att samla korttidsplatser till Kirsebergshemmet, säger kommunalrådet Birgitta Nilsson (s) i en kommentar. Vad som nu ska hända med Kirsebergshemmet, om och i vil ken mån det ska användas för korttidsplatser eller om det ska användas på annat sätt, det får de fortsatta utredningarna utvisa.