Skip to main content

Sotningen i Malmö läggs ut på entreprenad

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 16:47 CEST

Malmö kommun ska avveckla sitt ägande i sotningsbolaget Sotarna i Malmö AB (SIMAB) och kommunen ska i stället gå in i en entreprenadlösning när det gäller sotningsverksamheten.

Det föreslår kommunstyrelsen. SIMAB befinner sig för närvarande, bland annat till följd av en förväntad ny lagstiftning på området, i en allvarlig krissituation och man bedömer att det krävs en n yordning om bolaget ska ha en möjlighet att behålla personal samt fortsätta och utveckla verksamheten. Ett avgörande brådskar och kommunfullmäktige kommer enligt föreslagen tidsplan att ta beslut vid sitt sammanträde den 30 oktober.

- Vi bedömer att det med bibehållet kommunalt ägande och med den nya lagstiftning som föreslagits inte finns några möjligheter för bolaget att bedriva sådan kompletterande verksamhet som krävs för att upprätthålla sysselsättningen i bolaget, säger kommunstyrelsen s ordförande Ilmar Reepalu (s). Därför väljer vi den lösning som nu föreslagits och övergår till att i fortsättningen lägga ut sotningen på entreprenad.