Skip to main content

Spetskompetens ska lyfta demensvården i Malmö stad

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 09:51 CET

För att höja kvaliteten inom demensvården satsar Malmö stad på kompetensutveckling av undersköterskor. I augusti 2012 startar Silviasysterutbildningen, en specialistutbildning för totalt sexton undersköterskor i samarbete med Sophiahemmet Högskola i Stockholm.

Utbildningen pågår under tre terminer i två år, ger 60 högskolepoäng och sker på distans på hel- och halvfart. Undersköterskorna studerar på heltid höstterminen 2012, därefter på halvtid under vår- och höstterminerna 2013 samt arbetar halvtid på sin ordinarie arbetsplats.

– Den här kompetenshöjningen är nödvändig för att vi ska kunna följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvården. Det är fantastiskt att kunna erbjuda vår personal den här möjligheten till kompetensutveckling och det höjer statusen på arbetet inom vården, säger Gisela Green, vård- och omsorgschef i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning.

Utbildningen till Silviasyster ger en fördjupad kunskap om demenssjukdomar. Silviasystrarna kommer med sina specialkunskaper att vara en resurs för hela Malmö stad och handleda undersköterskor och vårdbiträden inom demensvården. De kommer också att vara ett stöd för äldre och yngre personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.

Ansökningstiden pågår till 26 mars 2012. För att kunna söka ska man vara utbildad undersköterska, vara tillsvidareanställd i Malmö stad, ha erfarenhet från äldreomsorgen och ha ett engagemang och intresse för att utveckla demensvården.

Utbildningen finansieras av de stimulansmedel som Malmö stad fått från Socialstyrelsen för 2012.

För ytterligare information kontakta
Gisela Green, vård- och omsorgschef i Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning, 0705-38 14 24, gisela.green@malmo.se

Stina Arosenius, anhörigkoordinator i Centrum stadsdelsförvaltning, 0721‑34 22 31, stina.arosenius@malmo.se