Skip to main content

​Sportsbyn pusselbit i Hyllies fortsatta utveckling

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 17:45 CEST

Nu läggs ännu en pusselbit till Malmös största utbyggnadsområde Hyllie. På onsdagen gav kommunstyrelsen objektsgodkännande för Sportsbyn, vilket innebär att det nu kan byggas ännu fler bostäder i området.

Sportsbyn är belägen mellan Hylliebadet och Malmömässan och har under året bebyggts med 128 hyresrätter. Med objektsgodkännandet kan det nu också planeras för 180 bostadsrätter, en park och gator i området. Hälften av bostäderna kommer att påbörjas under hösten 2016, resten under våren 2018. Parken föreslås få ett utegym men också en mer öppen del som inbjuder till rekreation och evenemang.

Sportsbyn är en viktig knutpunkt som förbinder Kroksbäck och Holma med centrum i Hyllie, som har som mål att bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. År 2020 ska stadsdelen försörjas till hundra procent med förnybar eller återvunnen energi. Med närhet till såväl centrala Malmö, Copenhagen Airport som Köpenhamn är Hyllie attraktivt för företag och huvudkontor.

– Hyllie är Malmös ansikte söderut och många gånger det första man möter när man kommer med tåget från Danmark, och områdets utveckling bidrar till att stärka utvecklingen i hela staden. Tillgänglighet till bra infrastruktur och närheten till Köpenhamn och resten av världen gör området attraktivt för både företag och människor, och jag är glad att det nu kan byggas ännu fler bostäder för en växande befolkning, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Hyresrätterna i området är redan färdigställda och i den andra etappen kompletterar vi nu med bostadsrätter och en park för att skapa en tät, grön och blandad stadsdel. Fler bostadsrätter i det här området är bra inte bara för Hyllie utan även för näraliggande Holma och Kroksbäck, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16

(Ärende 26)